Tegen wanneer moet asbest verwijderd zijn?

Asbest is een gevaarlijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Het werd onder andere gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerend middel. Inmiddels is bekend dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in nieuwe gebouwen. Maar wat moet er gebeuren met de gebouwen waar nog wel asbest in zit? Tegen wanneer moet asbest verwijderd zijn?

Wettelijke verplichting

Als er asbest in een gebouw zit, dan is de eigenaar van het gebouw verplicht om maatregelen te nemen om de gezondheid van de gebruikers van het gebouw te beschermen. Dit staat in de Arbowet en het Asbestverwijderingsbesluit. In deze wetgeving staat dat asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden als deze beschadigd zijn of als er een risico bestaat dat ze beschadigd kunnen raken. Dit geldt voor alle gebouwen, dus zowel voor woningen als voor bedrijfspanden.

Als er asbest in een gebouw zit, dan moet de eigenaar van het gebouw een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Dit is een onderzoek waarbij wordt gekeken waar in het gebouw asbest zit en in welke staat het verkeert. Op basis van deze inventarisatie kan worden bepaald welke maatregelen er genomen moeten worden om de gezondheid van de gebruikers van het gebouw te beschermen.

Wanneer moet asbest verwijderd worden?

Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in het gebouw zit, dan moet de eigenaar van het gebouw maatregelen nemen om de gezondheid van de gebruikers van het gebouw te beschermen. Dit kan betekenen dat het asbest verwijderd moet worden, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Als het asbest in goede staat verkeert en niet beschadigd is, dan kan het vaak blijven zitten. In dat geval moet de eigenaar van het gebouw wel maatregelen nemen om te voorkomen dat het asbest beschadigd raakt. Dit kan bijvoorbeeld door het asbest af te schermen of door het te laten zitten en er een waarschuwingsbord bij te plaatsen.

Als het asbest wel beschadigd is of als er een risico bestaat dat het beschadigd raakt, dan moet het asbest verwijderd worden. Dit moet gebeuren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke klus en moet daarom altijd door professionals worden uitgevoerd.

Wanneer moet asbest verwijderd zijn?

Als er asbest in een gebouw zit en dit asbest verwijderd moet worden, dan geldt er geen specifieke deadline waarbinnen dit moet gebeuren. Wel is het zo dat de eigenaar van het gebouw verplicht is om maatregelen te nemen om de gezondheid van de gebruikers van het gebouw te beschermen. Als het asbest een groot risico vormt voor de gezondheid, dan moet het zo snel mogelijk verwijderd worden.

Als het asbest een minder groot risico vormt, dan kan het verwijderen van het asbest worden uitgesteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het asbest zich bevindt op een plek waar niemand bij kan komen, zoals in een dak of in een spouwmuur. In dat geval kan het asbest blijven zitten totdat er werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij het asbest verwijderd moet worden.

Conclusie

Asbest is een gevaarlijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Als er asbest in een gebouw zit, dan is de eigenaar van het gebouw verplicht om maatregelen te nemen om de gezondheid van de gebruikers van het gebouw te beschermen. Als het asbest verwijderd moet worden, dan geldt er geen specifieke deadline waarbinnen dit moet gebeuren. Wel is het zo dat het asbest zo snel mogelijk verwijderd moet worden als het een groot risico vormt voor de gezondheid. Als het asbest een minder groot risico vormt, dan kan het verwijderen van het asbest worden uitgesteld.

Plaats een reactie