Tegen wanneer wil Total volledig CO2 neutraal zijn?

Total is een van de grootste energiebedrijven ter wereld en heeft als doel om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Een belangrijk onderdeel van deze transitie is het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar tegen wanneer wil Total volledig CO2 neutraal zijn?

De ambitie van Total

Total heeft als ambitie om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Dit betekent dat het bedrijf geen netto CO2-uitstoot meer zal hebben. Om dit te bereiken heeft Total een aantal doelen gesteld voor de komende jaren.

Een van de doelen is om de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten te verminderen. Total wil de uitstoot van broeikasgassen met 60% verminderen in 2050 ten opzichte van 2015. Dit betekent dat het bedrijf de uitstoot van CO2, methaan en lachgas zal verminderen.

Daarnaast wil Total ook de CO2-uitstoot van de producten die het bedrijf verkoopt verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld brandstoffen voor auto’s en vliegtuigen. Total wil de CO2-uitstoot van deze producten met 15% verminderen in 2030 en met 60% in 2050 ten opzichte van 2015.

Hoe wil Total dit bereiken?

Om de doelen te bereiken heeft Total een aantal maatregelen genomen. Een belangrijke maatregel is het investeren in duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Total heeft al verschillende projecten opgezet om deze energiebronnen te ontwikkelen en te gebruiken.

Daarnaast investeert Total ook in technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen. Een voorbeeld hiervan is Carbon Capture and Storage (CCS). Met deze technologie wordt CO2 afgevangen en opgeslagen in ondergrondse reservoirs. Total heeft al verschillende CCS-projecten opgezet en wil deze technologie verder ontwikkelen.

Tot slot wil Total ook de efficiëntie van de eigen activiteiten verbeteren. Dit betekent bijvoorbeeld het verminderen van het energieverbruik en het optimaliseren van de productieprocessen.

De uitdagingen

Het bereiken van de ambitie van Total om volledig CO2 neutraal te zijn in 2050 is een grote uitdaging. Er zijn verschillende obstakels die overwonnen moeten worden.

Een van de grootste uitdagingen is de schaal waarop Total opereert. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en heeft een grote hoeveelheid activiteiten. Het verminderen van de CO2-uitstoot op deze schaal is een enorme opgave.

Een ander obstakel is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Total is nog steeds een olie- en gasbedrijf en verdient het grootste deel van zijn omzet met deze producten. Het verminderen van de CO2-uitstoot van deze producten is een grote uitdaging.

Tot slot is er ook nog de uitdaging van de technologie. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen is een complex proces en vergt veel tijd en geld.

Conclusie

Total heeft als ambitie om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Om dit te bereiken heeft het bedrijf een aantal doelen gesteld en maatregelen genomen. Het verminderen van de CO2-uitstoot op deze schaal is een grote uitdaging, maar Total is vastbesloten om deze uitdaging aan te gaan.

De transitie naar een duurzame energievoorziening is een belangrijke stap om de klimaatverandering tegen te gaan. Total speelt hierin een belangrijke rol en kan een voorbeeld zijn voor andere energiebedrijven.

Plaats een reactie