Tot wanneer zijn er processierupsen?

De processierups is een veelvoorkomend probleem in Nederland. De rupsen kunnen voor veel overlast zorgen, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de luchtwegen. Maar tot wanneer zijn er eigenlijk processierupsen in Nederland?

Levenscyclus van de processierups

Om te begrijpen tot wanneer er processierupsen zijn, is het belangrijk om te weten hoe de levenscyclus van de rups eruitziet. De processierups begint als eitje, dat in de winter wordt gelegd. In het voorjaar komen de eitjes uit en ontstaan er kleine rupsjes. Deze rupsjes groeien snel en vervellen meerdere keren. Na ongeveer zes weken zijn de rupsen volgroeid en gaan ze verpoppen. Na twee weken komt er een vlinder uit de pop, die weer eitjes legt voor het volgende jaar.

Wanneer zijn er processierupsen?

De processierupsen zijn vooral actief in de maanden mei, juni en juli. Dit zijn de maanden waarin de rupsen volgroeid zijn en op zoek gaan naar voedsel. In deze maanden kunnen de rupsen voor veel overlast zorgen, omdat ze dan hun brandharen afgeven. Deze brandharen kunnen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan de luchtwegen zorgen.

Na juli worden de rupsen minder actief en gaan ze zich voorbereiden op het verpoppen. In augustus en september zijn er nog wel processierupsen, maar deze zijn minder actief en geven minder brandharen af. In oktober zijn de meeste rupsen verpopt en zijn er nog maar weinig actieve rupsen over.

Bestrijding van de processierups

Om overlast van de processierups te voorkomen, worden er verschillende maatregelen genomen. Zo worden er nestkastjes opgehangen voor natuurlijke vijanden van de rups, zoals mezen en vleermuizen. Ook worden er preventieve maatregelen genomen, zoals het besproeien van bomen met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Als er toch overlast is van de processierups, kunnen er verschillende bestrijdingsmethoden worden ingezet. Zo worden de nesten weggezogen met een speciale stofzuiger of worden de rupsen besproeid met een bestrijdingsmiddel. Ook worden er soms feromonen gebruikt om mannelijke vlinders te lokken, zodat er minder eitjes worden gelegd.

Conclusie

De processierups is vooral actief in de maanden mei, juni en juli. Na juli worden de rupsen minder actief en geven ze minder brandharen af. In oktober zijn de meeste rupsen verpopt en zijn er nog maar weinig actieve rupsen over. Om overlast van de processierups te voorkomen, worden er verschillende maatregelen genomen, zoals het ophangen van nestkastjes en het besproeien van bomen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als er toch overlast is, kunnen er verschillende bestrijdingsmethoden worden ingezet.

Plaats een reactie