Wanneer moet al het asbest verwijderd zijn?

Asbest is een gevaarlijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Het werd onder andere gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerend middel. Inmiddels is bekend dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in nieuwe gebouwen. Maar wat moet er gebeuren met de gebouwen die nog wel asbest bevatten? Wanneer moet al het asbest verwijderd zijn?

Asbestinventarisatie

Voordat er begonnen kan worden met het verwijderen van asbest, moet er eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er onderzocht wordt of er asbest aanwezig is in het gebouw en zo ja, waar het zich bevindt en in welke vorm. Op basis van deze inventarisatie kan er een plan worden gemaakt voor de verwijdering van het asbest.

Verwijderingsplicht

Er is geen algemene verplichting om al het asbest in Nederland te verwijderen. Wel geldt er een verwijderingsplicht voor asbestdaken die in slechte staat verkeren. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbestdaken deze daken voor 2024 moeten laten verwijderen. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

De reden voor deze verplichting is dat asbestdaken na verloop van tijd kunnen verweren en daardoor vezels kunnen vrijkomen. Deze vezels kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt van het gebouw wonen of werken. Door de daken te verwijderen wordt dit risico weggenomen.

Andere situaties

Naast de verplichting om asbestdaken te verwijderen, zijn er nog andere situaties waarin het verstandig kan zijn om asbest te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als er verbouwingswerkzaamheden gepland staan waarbij asbest vrij kan komen, of als het asbest in slechte staat verkeert en daardoor een risico vormt voor de gezondheid.

In deze gevallen is het belangrijk om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor de verwijdering van het asbest. Dit bedrijf moet voldoen aan strenge eisen en beschikken over de juiste certificaten en vergunningen. Het verwijderen van asbest is namelijk een gevaarlijke klus die alleen door professionals uitgevoerd mag worden.

Subsidies

De kosten voor het verwijderen van asbest kunnen hoog oplopen. Gelukkig zijn er verschillende subsidies beschikbaar die het financieel aantrekkelijker maken om asbest te laten verwijderen. Zo is er de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, waarbij particulieren en bedrijven subsidie kunnen krijgen voor het verwijderen van asbestdaken. Ook zijn er gemeenten die subsidies verstrekken voor het verwijderen van asbest uit woningen.

Conclusie

Er is geen algemene verplichting om al het asbest in Nederland te verwijderen. Wel geldt er een verwijderingsplicht voor asbestdaken die in slechte staat verkeren. Daarnaast kan het verstandig zijn om asbest te laten verwijderen in andere situaties, zoals bij verbouwingswerkzaamheden of als het asbest in slechte staat verkeert. Het is belangrijk om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor de verwijdering van asbest en er zijn subsidies beschikbaar om de kosten te verlagen.

Plaats een reactie