Wanneer moet alle asbest verwijderd zijn?

Asbest is een gevaarlijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Het werd onder andere gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerend middel. Inmiddels is bekend dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in nieuwe gebouwen. Maar wat moet er gebeuren met de gebouwen die nog wel asbest bevatten? Wanneer moet alle asbest verwijderd zijn?

Asbestinventarisatie

Voordat er asbest verwijderd kan worden, moet er eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Een gecertificeerd bedrijf voert dit onderzoek uit en brengt in kaart waar het asbest zich bevindt en in welke mate het aanwezig is. Op basis van deze inventarisatie kan er een plan worden gemaakt voor de verwijdering van het asbest.

Verwijderingsplicht

De verwijdering van asbest is niet altijd verplicht. Alleen als het asbest een risico vormt voor de gezondheid, moet het worden verwijderd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het asbest beschadigd is en er vezels vrijkomen. Ook als er verbouwingswerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij het asbest verstoord kan worden, moet het worden verwijderd. In dat geval geldt er een verwijderingsplicht.

Asbestdaken

Een specifiek probleem zijn de asbestdaken die nog op veel gebouwen in Nederland liggen. Deze daken zijn vaak verweerd en beschadigd, waardoor er vezels vrij kunnen komen. Daarom is er een landelijk verbod op asbestdaken ingesteld. Vanaf 2024 mogen er geen asbestdaken meer aanwezig zijn in Nederland. Dit betekent dat alle asbestdaken voor die tijd verwijderd moeten zijn.

Subsidies

De verwijdering van asbest kan een kostbare zaak zijn. Daarom zijn er verschillende subsidies beschikbaar gesteld om de kosten te drukken. Zo is er de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, waarbij eigenaren van gebouwen met een asbestdak subsidie kunnen krijgen voor de verwijdering ervan. Ook zijn er subsidies beschikbaar voor de verwijdering van asbest in woningen en gebouwen die in particulier bezit zijn.

Conclusie

Asbest is een gevaarlijke stof die verwijderd moet worden als het een risico vormt voor de gezondheid. Dit geldt bijvoorbeeld bij beschadigd asbest en bij verbouwingswerkzaamheden. Voor asbestdaken geldt een landelijk verbod vanaf 2024, wat betekent dat alle asbestdaken voor die tijd verwijderd moeten zijn. Gelukkig zijn er subsidies beschikbaar om de kosten van de verwijdering te drukken. Het is belangrijk om de verwijdering van asbest serieus te nemen en dit te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

Plaats een reactie