Wanneer moet asbest verwijderd zijn in België?

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Het is echter bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige ziektes zoals longkanker en asbestose. Daarom is het belangrijk om asbest zo snel mogelijk te verwijderen uit gebouwen en woningen. Maar wanneer moet asbest precies verwijderd zijn in België?

Asbestinventarisatie

Voordat er asbest verwijderd kan worden, moet er eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Dit is een onderzoek waarbij wordt gekeken of er asbest aanwezig is in een gebouw of woning. Een gecertificeerd bedrijf voert deze inventarisatie uit en maakt een rapport op met daarin de locaties van het asbest en de risico’s die het met zich meebrengt.

Verwijderingsplicht

In België geldt er een verwijderingsplicht voor asbest. Dit betekent dat asbest verwijderd moet worden zodra het een gevaar vormt voor de gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het asbest beschadigd is en er vezels vrijkomen. Ook wanneer er verbouwingswerken gepland zijn, moet het asbest verwijderd worden voordat de werken van start gaan.

Asbestafbouwplan

Wanneer er asbest aanwezig is in een gebouw of woning, moet er een asbestafbouwplan opgesteld worden. Dit plan beschrijft hoe het asbest verwijderd zal worden en welke maatregelen er genomen worden om de gezondheid van de werknemers en omwonenden te beschermen. Het plan moet opgesteld worden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Asbestverwijdering

De asbestverwijdering moet uitgevoerd worden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Dit bedrijf beschikt over de juiste kennis en materialen om het asbest veilig te verwijderen. Tijdens de verwijdering worden er verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met speciale apparatuur en worden er luchtfilters geplaatst.

Asbestattest

Na de asbestverwijdering moet er een asbestattest worden opgesteld. Dit attest bevestigt dat het asbest op een correcte manier verwijderd is en dat de woning of het gebouw weer veilig is om te betreden. Het attest moet opgesteld worden door het erkend asbestverwijderingsbedrijf en moet bijgehouden worden door de eigenaar van het gebouw of de woning.

Conclusie

In België geldt er een verwijderingsplicht voor asbest. Asbest moet verwijderd worden zodra het een gevaar vormt voor de gezondheid. Voordat er asbest verwijderd kan worden, moet er eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Tijdens de asbestverwijdering worden er verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Na de asbestverwijdering moet er een asbestattest worden opgesteld. Het is belangrijk om deze regels te volgen om de gezondheid van de bewoners en werknemers te beschermen.

Plaats een reactie