Wanneer moet asbest verwijderd zijn?

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Het werd vooral gebruikt vanwege zijn isolerende en brandwerende eigenschappen. Helaas is asbest ook een kankerverwekkende stof die bij inademing ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer asbest verwijderd moet worden.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is gevaarlijk wanneer het in de lucht komt en ingeademd wordt. Dit kan gebeuren wanneer asbesthoudend materiaal beschadigd raakt of wordt bewerkt. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden, renovaties of bij het boren in muren of plafonds. Ook kan asbest vrijkomen bij brand of bij het verwijderen van oude isolatiematerialen.

Wanneer asbestvezels in de longen terechtkomen, kunnen ze daar ernstige schade aanrichten. Dit kan leiden tot longkanker, asbestose en mesothelioom. Deze ziektes openbaren zich vaak pas na tientallen jaren, waardoor het belangrijk is om asbest zo snel mogelijk te verwijderen.

Wanneer moet asbest verwijderd worden?

Asbest moet verwijderd worden wanneer het in slechte staat verkeert of wanneer het bewerkt wordt. Dit geldt voor alle soorten asbesthoudende materialen, zoals golfplaten, dakleien, isolatiemateriaal en vloerbedekking. Ook moet asbest verwijderd worden wanneer het in een gebouw aanwezig is en er renovatiewerkzaamheden plaatsvinden.

Het is belangrijk om te weten dat het verwijderen van asbest alleen mag worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf moet beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om de asbest veilig te verwijderen. Daarnaast moet het bedrijf zich houden aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en het Asbestverwijderingsbesluit.

Hoe wordt asbest verwijderd?

Het verwijderen van asbest gebeurt in verschillende stappen. Allereerst wordt het gebied waarin de asbest zich bevindt afgezet en afgeschermd. Vervolgens wordt het asbesthoudende materiaal natgemaakt om te voorkomen dat er vezels vrijkomen. Daarna wordt het materiaal voorzichtig verwijderd en verpakt in speciale zakken. Deze zakken worden vervolgens afgevoerd naar een speciale stortplaats voor asbestafval.

Het is belangrijk om te weten dat het verwijderen van asbest een kostbare en tijdrovende klus is. Daarom is het verstandig om bij de aankoop van een woning of pand te laten onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op deze manier kunnen onverwachte kosten en vertragingen voorkomen worden.

Conclusie

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat zo snel mogelijk verwijderd moet worden. Dit geldt voor alle soorten asbesthoudende materialen en in alle situaties waarin het materiaal beschadigd kan raken of bewerkt wordt. Het verwijderen van asbest moet altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf dat zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Het is daarom verstandig om bij de aankoop van een woning of pand te laten onderzoeken of er asbest aanwezig is, om onverwachte kosten en vertragingen te voorkomen.

Plaats een reactie