Wanneer moet asbest weg zijn?

Asbest is een gevaarlijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw. Het werd onder andere gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerend middel. Inmiddels is bekend dat asbest zeer schadelijk is voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige ziektes zoals longkanker en asbestose. Daarom is het belangrijk om asbest zo snel mogelijk te verwijderen uit gebouwen en woningen. Maar wanneer moet asbest weg zijn?

Asbestinventarisatie

Voordat er asbest verwijderd kan worden, moet er eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Dit is een onderzoek waarbij wordt gekeken of er asbest aanwezig is in een gebouw of woning. Een gecertificeerd bedrijf voert deze inventarisatie uit en maakt een rapport waarin staat waar het asbest zich bevindt en hoeveel er aanwezig is. Op basis van dit rapport kan er een plan worden gemaakt om het asbest te verwijderen.

Wanneer moet asbest weg zijn?

In Nederland gelden er strenge regels voor het verwijderen van asbest. Zo moet asbest altijd worden verwijderd als het beschadigd is of als het zich bevindt op een plek waar het makkelijk beschadigd kan worden. Ook als er verbouwingswerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij asbest vrij kan komen, moet het asbest worden verwijderd.

Daarnaast geldt er een verbod op het gebruik van asbest sinds 1993. Dit betekent dat gebouwen die na deze datum zijn gebouwd, geen asbest mogen bevatten. Als er toch asbest wordt aangetroffen in een gebouw dat na 1993 is gebouwd, moet dit zo snel mogelijk worden verwijderd.

Voor gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, geldt dat er voor 2024 een asbestinventarisatie moet zijn uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie moet er een plan worden gemaakt om het asbest te verwijderen. Dit betekent dat asbest uiterlijk in 2024 verwijderd moet zijn uit gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd.

Asbest verwijderen

Het verwijderen van asbest moet altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf moet beschikken over de juiste kennis en materialen om het asbest veilig te verwijderen. Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke klus en moet daarom altijd worden uitgevoerd door professionals.

Het verwijderen van asbest kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kan het asbest worden verwijderd door middel van natte of droge verwijdering. Bij natte verwijdering wordt het asbest besproeid met water om te voorkomen dat er vezels vrijkomen. Bij droge verwijdering wordt het asbest verwijderd zonder water, maar wordt er gebruik gemaakt van speciale apparatuur om te voorkomen dat er vezels vrijkomen.

Kosten van asbest verwijderen

Het verwijderen van asbest kan behoorlijk prijzig zijn. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid asbest die verwijderd moet worden en de manier waarop het asbest verwijderd moet worden. Gemiddeld kost het verwijderen van asbest tussen de € 25,- en € 35,- per vierkante meter.

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende subsidies en regelingen zijn die kunnen helpen bij het financieren van het verwijderen van asbest. Zo is er de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, waarbij eigenaren van gebouwen met een asbestdak subsidie kunnen krijgen voor het verwijderen van het asbest. Ook zijn er verschillende gemeentelijke regelingen die kunnen helpen bij het financieren van het verwijderen van asbest.

Conclusie

Asbest is een gevaarlijke stof die zo snel mogelijk verwijderd moet worden uit gebouwen en woningen. In Nederland gelden er strenge regels voor het verwijderen van asbest en het is belangrijk om deze regels goed op te volgen. Asbest moet altijd worden verwijderd als het beschadigd is of als het zich bevindt op een plek waar het makkelijk beschadigd kan worden. Ook als er verbouwingswerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij asbest vrij kan komen, moet het asbest worden verwijderd. Voor gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, geldt dat het asbest uiterlijk in 2024 verwijderd moet zijn. Het verwijderen van asbest moet altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en kan behoorlijk prijzig zijn. Gelukkig zijn er verschillende subsidies en regelingen die kunnen helpen bij het financieren van het verwijderen van asbest.

Plaats een reactie