Wanneer moet de WOZ beschikking binnen zijn?

De WOZ beschikking is een belangrijk document voor huiseigenaren en huurders. Het bepaalt namelijk de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Maar wanneer moet de WOZ beschikking eigenlijk binnen zijn?

De wettelijke termijn

Volgens de wet moet de gemeente de WOZ beschikking uiterlijk op 28 februari van het jaar volgend op het belastingjaar versturen. Dit betekent dat de WOZ beschikking voor het belastingjaar 2021 uiterlijk op 28 februari 2022 binnen moet zijn.

Als de gemeente de WOZ beschikking niet op tijd verstuurt, kan dit gevolgen hebben voor de belastingaanslag. De belastingaanslag moet namelijk binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ beschikking worden verstuurd. Als de WOZ beschikking te laat binnenkomt, kan de belastingaanslag dus ook te laat binnenkomen.

Wat als de WOZ beschikking te laat binnenkomt?

Als de WOZ beschikking te laat binnenkomt, kan dit gevolgen hebben voor de belastingaanslag. De belastingaanslag moet namelijk binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ beschikking worden verstuurd. Als de WOZ beschikking te laat binnenkomt, kan de belastingaanslag dus ook te laat binnenkomen.

Als de belastingaanslag te laat binnenkomt, kan de belastingplichtige bezwaar maken tegen de aanslag. Dit moet dan wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag gebeuren. Als de belastingplichtige bezwaar maakt, moet de gemeente binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing nemen.

Waarom is de WOZ beschikking belangrijk?

De WOZ beschikking is belangrijk omdat het de basis vormt voor de berekening van verschillende belastingen. Zo wordt de hoogte van de OZB, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting berekend op basis van de WOZ waarde van de woning. Daarnaast wordt de hoogte van de erfbelasting en schenkbelasting ook berekend op basis van de WOZ waarde van de woning.

De WOZ waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Hierbij wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. De WOZ waarde is dus een schatting van de marktwaarde van de woning op 1 januari van het voorgaande jaar.

Conclusie

De WOZ beschikking moet uiterlijk op 28 februari van het jaar volgend op het belastingjaar binnen zijn. Als de WOZ beschikking te laat binnenkomt, kan dit gevolgen hebben voor de belastingaanslag. De belastingaanslag moet namelijk binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ beschikking worden verstuurd. Als de belastingaanslag te laat binnenkomt, kan de belastingplichtige bezwaar maken tegen de aanslag. De WOZ beschikking is belangrijk omdat het de basis vormt voor de berekening van verschillende belastingen.

Plaats een reactie