Wanneer moet eindejaarspremie betaald zijn?

Eindejaarspremie, ook wel bekend als dertiende maand, is een extra betaling die werknemers aan het einde van het jaar ontvangen. Het is een welkome aanvulling op het salaris en wordt vaak gebruikt om de feestdagen door te brengen of om schulden af te betalen. Maar wanneer moet eindejaarspremie betaald zijn?

Wettelijke verplichting

Volgens de wet is de werkgever verplicht om de eindejaarspremie uit te betalen. Dit staat beschreven in artikel 17 van de Wet op de loonbelasting. De werkgever moet de eindejaarspremie uiterlijk in de maand december uitbetalen. Dit betekent dat de werknemer de eindejaarspremie voor het einde van het jaar op zijn rekening moet hebben staan.

Als de werkgever de eindejaarspremie niet op tijd uitbetaalt, kan de werknemer een klacht indienen bij de arbeidsinspectie. De werkgever kan dan een boete krijgen en moet alsnog de eindejaarspremie uitbetalen.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

In sommige gevallen kan de uitbetaling van de eindejaarspremie worden geregeld in een cao. Een cao is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en vakantiedagen.

Als er in de cao afspraken zijn gemaakt over de uitbetaling van de eindejaarspremie, moeten deze afspraken worden nageleefd. Dit betekent dat de werkgever de eindejaarspremie moet uitbetalen volgens de afspraken in de cao.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de regel dat de eindejaarspremie in december moet worden uitbetaald. Als de werknemer bijvoorbeeld in de loop van het jaar uit dienst gaat, kan de eindejaarspremie eerder worden uitbetaald. Dit moet dan wel in de arbeidsovereenkomst of cao zijn vastgelegd.

Daarnaast kan de werkgever ervoor kiezen om de eindejaarspremie in termijnen uit te betalen. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd en de eerste termijn moet in december worden uitbetaald.

Conclusie

De eindejaarspremie is een extra betaling die werknemers aan het einde van het jaar ontvangen. De werkgever is verplicht om de eindejaarspremie uiterlijk in december uit te betalen. Als er afspraken zijn gemaakt in een cao, moeten deze afspraken worden nageleefd. Er zijn enkele uitzonderingen op de regel, zoals bij uitdiensttreding of bij betaling in termijnen.

Als werknemer is het belangrijk om te weten wanneer de eindejaarspremie wordt uitbetaald. Als de werkgever de eindejaarspremie niet op tijd uitbetaalt, kan er een klacht worden ingediend bij de arbeidsinspectie. Het is daarom verstandig om de afspraken over de uitbetaling van de eindejaarspremie goed te controleren en eventueel schriftelijk vast te leggen.

Plaats een reactie