Wanneer moet salaris betaald zijn?

Het is een vraag die veel werknemers zichzelf stellen: wanneer moet mijn salaris betaald zijn? Het antwoord op deze vraag is vastgelegd in de wet en verschilt per situatie. In dit artikel zullen we uitleggen wanneer een werkgever verplicht is om het salaris uit te betalen en wat de gevolgen zijn als dit niet op tijd gebeurt.

Wettelijke regels

De wet bepaalt dat een werkgever verplicht is om het salaris van zijn werknemers op tijd uit te betalen. Maar wat is op tijd? Dit verschilt per situatie. Als er in een cao of arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over de betalingstermijn, dan gelden deze afspraken. Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan gelden de wettelijke regels.

De wettelijke regels bepalen dat het salaris uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin is gewerkt moet worden uitbetaald. Dit geldt voor werknemers met een vast dienstverband. Voor werknemers met een tijdelijk dienstverband geldt dat het salaris binnen een redelijke termijn na afloop van het dienstverband moet worden uitbetaald.

Als de laatste dag van de maand op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan moet het salaris uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan deze dag worden uitbetaald.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de wettelijke regels. Zo kan er in een cao of arbeidsovereenkomst worden afgesproken dat het salaris op een ander moment moet worden uitbetaald. Ook kan er sprake zijn van een afwijkende betalingstermijn bij bijvoorbeeld stukloon of provisie.

Daarnaast kan het voorkomen dat een werkgever niet in staat is om het salaris op tijd uit te betalen. Bijvoorbeeld omdat er financiƫle problemen zijn. In dat geval moet de werkgever zo snel mogelijk contact opnemen met de werknemer en uitleggen wat de situatie is. De werkgever moet dan zo snel mogelijk zorgen voor betaling van het salaris.

Geen betaling ontvangen

Als een werknemer geen salaris ontvangt op de afgesproken datum, dan kan hij of zij de werkgever hierop aanspreken. De werkgever heeft dan nog een redelijke termijn om alsnog het salaris uit te betalen. Als de werkgever dit niet doet, dan kan de werknemer een loonvordering instellen bij de kantonrechter.

Daarnaast kan de werknemer aanspraak maken op wettelijke rente en eventuele incassokosten. De hoogte van de wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op dit moment 2%. De incassokosten zijn afhankelijk van de hoogte van het salaris en worden berekend aan de hand van een staffel.

Conclusie

Wanneer moet salaris betaald zijn? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie. Als er afspraken zijn gemaakt in een cao of arbeidsovereenkomst, dan gelden deze afspraken. Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan gelden de wettelijke regels. Deze bepalen dat het salaris uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin is gewerkt moet worden uitbetaald. Als een werkgever niet in staat is om het salaris op tijd uit te betalen, dan moet hij zo snel mogelijk contact opnemen met de werknemer en zorgen voor betaling van het salaris. Als een werknemer geen salaris ontvangt op de afgesproken datum, dan kan hij of zij de werkgever hierop aanspreken en eventueel een loonvordering instellen bij de kantonrechter.

Plaats een reactie