Wanneer moet vakantiegeld gestort zijn?

Vakantiegeld is een extraatje dat werknemers ontvangen bovenop hun salaris. Het is bedoeld als compensatie voor het gemis aan inkomen tijdens de vakantieperiode. Maar wanneer moet vakantiegeld gestort zijn? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag en vertellen we je meer over het onderwerp.

Wettelijke regels

Volgens de wet moet het vakantiegeld uiterlijk in juni worden uitbetaald. Dit is vastgelegd in artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Werkgevers zijn verplicht om het vakantiegeld binnen een maand na afloop van de maand waarin het recht op vakantiegeld is ontstaan, uit te betalen. In de praktijk betekent dit dat het vakantiegeld uiterlijk op 30 juni op de rekening van de werknemer moet staan.

Als werkgever kun je er ook voor kiezen om het vakantiegeld eerder uit te betalen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je werknemers hebt die in mei op vakantie gaan en het vakantiegeld willen gebruiken om hun vakantie te betalen. Het is wel belangrijk om hierover goede afspraken te maken met je werknemers en deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel dat het vakantiegeld uiterlijk in juni moet worden uitbetaald. Zo kan het zijn dat er in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt over de uitbetaling van het vakantiegeld. In dat geval gelden deze afspraken in plaats van de wettelijke regels.

Daarnaast kan het voorkomen dat een werknemer uit dienst gaat voordat het vakantiegeld is uitbetaald. In dat geval moet het vakantiegeld binnen een maand na het einde van het dienstverband worden uitbetaald. Dit geldt ook als een werknemer tijdens het dienstverband langdurig ziek is geweest en daardoor geen vakantie heeft kunnen opnemen. Het vakantiegeld moet dan alsnog worden uitbetaald.

Hoe wordt vakantiegeld berekend?

De hoogte van het vakantiegeld is wettelijk vastgelegd en bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Dit is inclusief vakantiebijslag en eventuele ploegentoeslag, maar exclusief overwerkvergoedingen en bonussen. Werkgevers zijn vrij om een hoger percentage te hanteren, maar dit moet dan wel in de cao of arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Als een werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt of uit dienst gaat, wordt het vakantiegeld naar rato berekend. Dit betekent dat het vakantiegeld wordt berekend over het aantal maanden dat de werknemer in dienst is geweest. Als een werknemer bijvoorbeeld halverwege het jaar in dienst treedt, heeft hij recht op de helft van het vakantiegeld.

Conclusie

Het vakantiegeld moet uiterlijk in juni worden uitbetaald. Werkgevers zijn verplicht om het vakantiegeld binnen een maand na afloop van de maand waarin het recht op vakantiegeld is ontstaan, uit te betalen. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst. De hoogte van het vakantiegeld is wettelijk vastgelegd en bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Als een werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt of uit dienst gaat, wordt het vakantiegeld naar rato berekend.

Plaats een reactie