Wanneer moet WOZ waarde bekend zijn?

De WOZ-waarde is de waarde van een onroerende zaak, zoals een woning of bedrijfspand, die door de gemeente wordt vastgesteld. Deze waarde is van belang voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. Maar wanneer moet de WOZ-waarde bekend zijn?

Wettelijke termijn

De gemeente is verplicht om de WOZ-waarde jaarlijks vast te stellen en bekend te maken. De wettelijke termijn hiervoor is 1 januari van het betreffende jaar. Dit betekent dat de WOZ-waarde van 2021 uiterlijk op 1 januari 2021 bekend moet zijn gemaakt.

De gemeente stuurt de WOZ-beschikking naar de eigenaar van de woning of het bedrijfspand. Dit kan zowel per post als digitaal gebeuren. Het is belangrijk om de WOZ-beschikking goed te controleren, omdat deze waarde van invloed kan zijn op de hoogte van verschillende belastingen.

Bezwaar maken

Als de eigenaar het niet eens is met de vastgestelde WOZ-waarde, kan er bezwaar worden gemaakt bij de gemeente. Dit moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking gebeuren. Het is daarom belangrijk om de WOZ-beschikking tijdig te ontvangen.

Als er bezwaar wordt gemaakt, zal de gemeente de WOZ-waarde opnieuw beoordelen. Als de gemeente de WOZ-waarde aanpast, zal er een nieuwe WOZ-beschikking worden verstuurd. Als de gemeente de WOZ-waarde niet aanpast, kan er nog beroep worden aangetekend bij de rechtbank.

Conclusie

De WOZ-waarde moet jaarlijks uiterlijk op 1 januari bekend zijn gemaakt door de gemeente. Het is belangrijk om de WOZ-beschikking goed te controleren en tijdig bezwaar te maken als de eigenaar het niet eens is met de vastgestelde waarde. Zo kan er mogelijk bespaard worden op verschillende belastingen.

Plaats een reactie