Wanneer zijn 70 jarigen aan de beurt voor vaccinatie?

De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is in volle gang. Steeds meer mensen worden gevaccineerd en er zijn al verschillende groepen aan de beurt geweest. Maar wanneer zijn 70 jarigen aan de beurt voor vaccinatie?

Volgorde van vaccinatie

De volgorde van vaccinatie is bepaald door de overheid en het RIVM. Hierbij is gekeken naar de kwetsbaarheid van verschillende groepen en de kans op besmetting. De eerste groep die aan de beurt was, waren de zorgmedewerkers die direct contact hebben met coronapatiënten. Daarna volgden de ouderen in verpleeghuizen en de mensen met een medische indicatie.

Op dit moment zijn de mensen tussen de 60 en 64 jaar aan de beurt. Zij krijgen het AstraZeneca-vaccin aangeboden. Ook mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas worden nu gevaccineerd.

Wanneer zijn 70 jarigen aan de beurt?

De verwachting is dat de 70 jarigen in de loop van april aan de beurt zijn voor vaccinatie. Dit hangt wel af van de beschikbaarheid van de vaccins. Het kan dus zijn dat de vaccinatie van deze groep iets later start.

De 70 jarigen krijgen het Pfizer- of Moderna-vaccin aangeboden. Dit zijn de vaccins die geschikt zijn voor mensen boven de 60 jaar. Het AstraZeneca-vaccin wordt momenteel alleen aan mensen onder de 65 jaar gegeven vanwege mogelijke bijwerkingen.

Waarom is vaccinatie belangrijk voor 70 jarigen?

70 jarigen behoren tot de groep die een verhoogd risico heeft op een ernstig verloop van het coronavirus. Door vaccinatie wordt de kans op besmetting en ernstige ziekte sterk verminderd. Ook wordt de kans op overdracht van het virus kleiner, waardoor de verspreiding van het virus afneemt.

Daarnaast kan vaccinatie bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg. Als meer mensen gevaccineerd zijn, neemt het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen af. Hierdoor komt er meer ruimte vrij in de zorg voor andere patiënten.

Hoe verloopt de vaccinatie?

De vaccinatie van 70 jarigen verloopt via de GGD. Mensen ontvangen een uitnodiging per post of kunnen zelf een afspraak maken via het landelijke telefoonnummer. Bij de vaccinatie wordt eerst gecontroleerd of iemand gezond genoeg is om het vaccin te ontvangen. Daarna wordt het vaccin toegediend in de bovenarm.

Na de vaccinatie is het nog steeds belangrijk om de basisregels te blijven volgen, zoals het houden van afstand en het dragen van een mondkapje. Het vaccin beschermt weliswaar tegen ernstige ziekte, maar het is nog niet bekend of het ook volledig beschermt tegen besmetting en overdracht van het virus.

Conclusie

De 70 jarigen zijn naar verwachting in april aan de beurt voor vaccinatie tegen het coronavirus. Zij krijgen het Pfizer- of Moderna-vaccin aangeboden. Vaccinatie is belangrijk voor deze groep, omdat zij een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van het virus. Door vaccinatie wordt de kans op besmetting en ernstige ziekte sterk verminderd en wordt de druk op de zorg verlicht. De vaccinatie verloopt via de GGD en na de vaccinatie blijven de basisregels nog steeds van kracht.

Plaats een reactie