Wanneer zijn 70 plussers aan de beurt voor vaccinatie?

De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is in volle gang. Steeds meer mensen worden gevaccineerd en er zijn al verschillende groepen aan de beurt geweest. Maar wanneer zijn 70 plussers aan de beurt voor vaccinatie?

Volgorde van vaccinatie

De volgorde van vaccinatie is bepaald door de overheid en het RIVM. Hierbij is gekeken naar de kwetsbaarheid van verschillende groepen en de kans op besmetting. De eerste groep die aan de beurt was, waren de zorgmedewerkers in de acute zorg. Vervolgens kwamen de ouderen in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg aan de beurt. Daarna volgden de thuiswonende ouderen van 85 jaar en ouder en de mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas.

Op dit moment zijn de thuiswonende ouderen van 80 jaar en ouder aan de beurt. Zij krijgen een uitnodiging van hun huisarts om zich te laten vaccineren. Ook de mensen tussen de 60 en 64 jaar met een medische indicatie worden op dit moment gevaccineerd.

Wanneer zijn 70 plussers aan de beurt?

De verwachting is dat de 70 plussers in maart aan de beurt zijn voor vaccinatie. Dit is echter afhankelijk van de levering van de vaccins en de snelheid waarmee de eerdere groepen worden gevaccineerd. Het kan dus zijn dat de vaccinatie van de 70 plussers iets later start.

Net als de thuiswonende ouderen van 80 jaar en ouder, krijgen de 70 plussers een uitnodiging van hun huisarts om zich te laten vaccineren. Het is belangrijk om deze uitnodiging goed in de gaten te houden en op tijd te reageren. Zo kunnen we samen het coronavirus onder controle krijgen.

Waarom zijn 70 plussers belangrijk om te vaccineren?

70 plussers behoren tot de groep met een verhoogd risico op een ernstig verloop van het coronavirus. Door deze groep te vaccineren, wordt de kans op ernstige ziekte en sterfte sterk verminderd. Ook wordt de druk op de zorg verlaagd, omdat er minder mensen in het ziekenhuis belanden.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat het vaccineren van 70 plussers niet alleen hen beschermt, maar ook de mensen om hen heen. Door het vaccineren van deze groep wordt de verspreiding van het virus namelijk ook verminderd. Zo kunnen we samen de pandemie onder controle krijgen.

Conclusie

De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is in volle gang. Op dit moment zijn de thuiswonende ouderen van 80 jaar en ouder en de mensen tussen de 60 en 64 jaar met een medische indicatie aan de beurt. De verwachting is dat de 70 plussers in maart aan de beurt zijn voor vaccinatie. Het is belangrijk om de uitnodiging van de huisarts goed in de gaten te houden en op tijd te reageren. Door het vaccineren van 70 plussers wordt de kans op ernstige ziekte en sterfte sterk verminderd en wordt de druk op de zorg verlaagd. Daarnaast wordt de verspreiding van het virus verminderd, waardoor we samen de pandemie onder controle kunnen krijgen.

Plaats een reactie