Wanneer zijn advocaatkosten aftrekbaar?

Als je een advocaat hebt ingeschakeld, dan kan dit flink in de kosten lopen. Gelukkig zijn deze kosten in sommige gevallen aftrekbaar van de belasting. Maar wanneer zijn advocaatkosten aftrekbaar? In dit artikel leggen we het uit.

Wanneer zijn advocaatkosten aftrekbaar?

Advocaatkosten zijn aftrekbaar als ze gemaakt zijn voor:

  • Belastingzaken
  • Procedures bij de bestuursrechter
  • Procedures bij de civiele rechter
  • Procedures bij de strafrechter
  • Procedures bij de kantonrechter

Let op: de kosten moeten wel in verband staan met het behalen van inkomen of het voorkomen van het verlies van inkomen. Als je bijvoorbeeld een advocaat hebt ingeschakeld voor een echtscheiding, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar.

Belastingzaken

Als je een geschil hebt met de Belastingdienst, dan kan het zijn dat je een advocaat inschakelt om je te helpen. De kosten die je hiervoor maakt zijn aftrekbaar van de belasting. Dit geldt ook voor de kosten die je maakt voor een fiscaal adviseur.

Procedures bij de bestuursrechter

Als je een geschil hebt met de overheid, dan kan het zijn dat je een advocaat inschakelt om je te helpen. De kosten die je hiervoor maakt zijn aftrekbaar van de belasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor een geschil met de gemeente over een vergunning.

Procedures bij de civiele rechter

Als je een geschil hebt met een ander persoon of bedrijf, dan kan het zijn dat je een advocaat inschakelt om je te helpen. De kosten die je hiervoor maakt zijn aftrekbaar van de belasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor een geschil over een contract.

Procedures bij de strafrechter

Als je verdacht wordt van een strafbaar feit, dan kan het zijn dat je een advocaat inschakelt om je te helpen. De kosten die je hiervoor maakt zijn aftrekbaar van de belasting. Dit geldt ook als je slachtoffer bent van een strafbaar feit en een advocaat inschakelt om je belangen te behartigen.

Procedures bij de kantonrechter

Als je een geschil hebt met een ander persoon of bedrijf en de waarde van de zaak is minder dan €25.000, dan wordt de zaak behandeld bij de kantonrechter. De kosten die je maakt voor een advocaat zijn aftrekbaar van de belasting.

Andere kosten die aftrekbaar zijn

Naast advocaatkosten zijn er nog andere kosten die aftrekbaar zijn van de belasting. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kosten voor een mediator
  • Kosten voor een tolk
  • Kosten voor een deskundige

Let op: deze kosten moeten wel in verband staan met het behalen van inkomen of het voorkomen van het verlies van inkomen.

Hoe werkt het aftrekken van advocaatkosten?

Als je advocaatkosten hebt gemaakt die aftrekbaar zijn van de belasting, dan kun je deze kosten opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Je moet hiervoor wel de facturen bewaren en kunnen aantonen dat de kosten in verband staan met het behalen van inkomen of het voorkomen van het verlies van inkomen.

De kosten zijn aftrekbaar tegen het tarief van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je een deel van de kosten terugkrijgt van de belastingdienst. Hoeveel je terugkrijgt, hangt af van je inkomen en het tarief van de inkomstenbelasting.

Conclusie

Als je advocaatkosten hebt gemaakt, dan is het goed om te weten wanneer deze kosten aftrekbaar zijn van de belasting. In dit artikel hebben we uitgelegd dat advocaatkosten aftrekbaar zijn als ze gemaakt zijn voor belastingzaken, procedures bij de bestuursrechter, procedures bij de civiele rechter, procedures bij de strafrechter en procedures bij de kantonrechter. Ook hebben we uitgelegd dat andere kosten, zoals kosten voor een mediator, tolk of deskundige, aftrekbaar zijn van de belasting. Het is belangrijk om de facturen te bewaren en te kunnen aantonen dat de kosten in verband staan met het behalen van inkomen of het voorkomen van het verlies van inkomen. Als je de kosten opgeeft bij de aangifte inkomstenbelasting, dan krijg je een deel van de kosten terug van de belastingdienst.

Plaats een reactie