Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig?

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen een bedrijf en zijn klanten. Ze zijn bedoeld om de rechten en plichten van beide partijen vast te leggen en om eventuele geschillen te voorkomen. Maar wanneer zijn algemene voorwaarden eigenlijk geldig? In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen een bedrijf en zijn klanten. Ze worden ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd, omdat ze vaak in kleine letters onderaan een contract of op de achterkant van een factuur staan. In de algemene voorwaarden staan onder andere de volgende zaken:

– De prijzen en betalingsvoorwaarden
– De leveringsvoorwaarden
– De garantievoorwaarden
– De aansprakelijkheidsvoorwaarden
– De privacyvoorwaarden

Het is belangrijk om te weten dat algemene voorwaarden alleen geldig zijn als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig?

Om geldig te zijn, moeten algemene voorwaarden aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Ze moeten ter hand gesteld worden aan de klant

De klant moet de algemene voorwaarden kunnen lezen voordat hij akkoord gaat met de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden mee te sturen met de offerte of door ze op de website te plaatsen en de klant hierop te wijzen.

2. Ze mogen niet onredelijk bezwarend zijn

Algemene voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de wet of de openbare orde. Ook mogen ze de klant niet onredelijk benadelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bedrijf niet zomaar alle aansprakelijkheid kan uitsluiten.

3. Ze moeten duidelijk en begrijpelijk zijn

Algemene voorwaarden moeten duidelijk en begrijpelijk zijn voor de klant. Dit betekent dat ze in begrijpelijke taal geschreven moeten zijn en dat er geen onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in mogen staan.

4. Ze moeten van toepassing zijn verklaard

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als ze van tevoren zijn overeengekomen tussen het bedrijf en de klant. Dit kan bijvoorbeeld door de klant te laten tekenen voor akkoord of door de algemene voorwaarden op te nemen in de offerte en deze te laten accepteren.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de algemene voorwaarden geldig en bindend voor beide partijen.

Wat als de algemene voorwaarden niet geldig zijn?

Als de algemene voorwaarden niet geldig zijn, gelden de wettelijke regels. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bedrijf aansprakelijk is voor gebreken aan het product, ook als de algemene voorwaarden dit uitsluiten. Het is daarom belangrijk om als bedrijf zorgvuldig om te gaan met de algemene voorwaarden en ervoor te zorgen dat ze aan alle voorwaarden voldoen.

Conclusie

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen een bedrijf en zijn klanten. Om geldig te zijn, moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het ter hand stellen aan de klant, het niet onredelijk bezwarend zijn en het duidelijk en begrijpelijk zijn. Als de algemene voorwaarden niet geldig zijn, gelden de wettelijke regels. Het is daarom belangrijk om als bedrijf zorgvuldig om te gaan met de algemene voorwaarden en ervoor te zorgen dat ze aan alle voorwaarden voldoen.

Plaats een reactie