Wanneer zijn de 70-jarigen aan de beurt voor vaccinatie?

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is in volle gang in Nederland. Het vaccineren van de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, is een belangrijke stap in het bestrijden van de pandemie. Maar wanneer zijn de 70-jarigen aan de beurt voor vaccinatie?

Volgorde van vaccinatie

De Nederlandse overheid heeft een vaccinatiestrategie opgesteld waarin staat wie wanneer aan de beurt is voor vaccinatie. De volgorde van vaccinatie is gebaseerd op de mate van kwetsbaarheid en het risico op ernstige ziekte of sterfte door COVID-19.

De eerste groep die wordt gevaccineerd zijn de zorgmedewerkers die direct contact hebben met pati├źnten met COVID-19. Daarna volgen de ouderen en mensen met een medische indicatie. De volgorde van vaccinatie binnen deze groepen wordt bepaald op basis van leeftijd.

Wanneer zijn de 70-jarigen aan de beurt?

Op dit moment worden de 75-plussers gevaccineerd. Zodra deze groep is gevaccineerd, zijn de 70-jarigen aan de beurt. Het is nog niet bekend wanneer deze groep precies aan de beurt is, omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid van vaccins.

De verwachting is dat de 70-jarigen in het eerste kwartaal van 2021 aan de beurt zijn voor vaccinatie. Dit is echter afhankelijk van de levering van de vaccins en kan dus nog veranderen.

Hoe verloopt de vaccinatie?

De vaccinatie tegen COVID-19 bestaat uit twee prikken. De tweede prik wordt gegeven na een aantal weken, afhankelijk van het type vaccin. Na de tweede prik duurt het nog enige tijd voordat het lichaam voldoende antistoffen heeft aangemaakt om beschermd te zijn tegen het virus.

De vaccinatie wordt gegeven door een arts of verpleegkundige. Na de vaccinatie wordt er een registratie bijgehouden van wie wanneer is gevaccineerd en welk vaccin er is gebruikt.

Conclusie

De 70-jarigen zijn op dit moment nog niet aan de beurt voor vaccinatie tegen COVID-19. Zodra de 75-plussers zijn gevaccineerd, zijn zij aan de beurt. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2021 zal zijn, maar dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.

Het vaccineren van de meest kwetsbare groepen is een belangrijke stap in het bestrijden van de pandemie. Door te vaccineren kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen ziek worden en dat de druk op de zorg afneemt. Het is daarom belangrijk dat iedereen die aan de beurt is voor vaccinatie zich laat vaccineren.

Plaats een reactie