Wanneer zijn de Cito toetsen?

De Cito toetsen zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem. Deze toetsen worden afgenomen om de kennis en vaardigheden van leerlingen te meten en te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Maar wanneer worden deze toetsen eigenlijk afgenomen?

Basisonderwijs

In het basisonderwijs worden de Cito toetsen afgenomen in groep 1 tot en met groep 8. De toetsen worden meestal afgenomen in de maanden januari, mei en juni. In groep 1 en 2 worden er geen officiële Cito toetsen afgenomen, maar wel observaties en toetsen die door de school zelf zijn ontwikkeld.

In groep 3 tot en met groep 8 worden er wel officiële Cito toetsen afgenomen. In groep 3 wordt de Cito toets lezen afgenomen, in groep 4 de Cito toets spelling en in groep 6 de Cito toets begrijpend lezen. In groep 7 worden er twee Cito toetsen afgenomen, namelijk de Cito toets rekenen en de Cito toets studievaardigheden. In groep 8 worden er drie Cito toetsen afgenomen, namelijk de Cito toets rekenen, de Cito toets begrijpend lezen en de Cito toets wereldoriëntatie.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs worden er ook Cito toetsen afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen in de eerste klas en in de derde klas. In de eerste klas wordt de Cito toets afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen. In de derde klas wordt de Cito toets afgenomen om te kijken of de leerling op het juiste niveau zit en om te bepalen welk vervolgonderwijs het beste bij de leerling past.

Conclusie

De Cito toetsen zijn dus een belangrijk onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem. Deze toetsen worden afgenomen om de kennis en vaardigheden van leerlingen te meten en te vergelijken met het landelijke gemiddelde. In het basisonderwijs worden de toetsen afgenomen in groep 1 tot en met groep 8, en in het voortgezet onderwijs worden de toetsen afgenomen in de eerste klas en in de derde klas. Door het afnemen van deze toetsen kan er beter worden gekeken naar het niveau van de leerling en kan er beter worden bepaald welk vervolgonderwijs het beste bij de leerling past.

Plaats een reactie