Wanneer zijn de deltawerken gebouwd?

De deltawerken zijn een indrukwekkend staaltje techniek en watermanagement in Nederland. Maar wanneer zijn deze werken eigenlijk gebouwd? Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat de deltawerken een lange geschiedenis hebben en bestaan uit verschillende projecten die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. In dit artikel zullen we de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van de deltawerken bespreken en antwoord geven op de vraag wanneer deze werken zijn gebouwd.

De watersnoodramp van 1953

Om de geschiedenis van de deltawerken te begrijpen, moeten we teruggaan naar de watersnoodramp van 1953. Deze ramp was een van de grootste natuurrampen in de Nederlandse geschiedenis en kostte aan meer dan 1800 mensen het leven. De dijken braken door en grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen onder water te staan. Na deze ramp werd duidelijk dat er dringend maatregelen moesten worden genomen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

De eerste plannen voor de deltawerken

Al snel na de watersnoodramp werden er plannen gemaakt om de Nederlandse kust te beschermen tegen overstromingen. In 1954 werd de Deltacommissie opgericht, die onderzoek deed naar de beste manier om dit te doen. De commissie kwam in 1958 met een rapport waarin werd voorgesteld om een aantal grote dammen en stormvloedkeringen te bouwen om de kust te beschermen. Dit rapport vormde de basis voor de deltawerken zoals we die vandaag de dag kennen.

De bouw van de Oosterscheldekering

De eerste grote stap in de bouw van de deltawerken was de Oosterscheldekering. Deze stormvloedkering moest ervoor zorgen dat de Oosterschelde bij hoogwater afgesloten kon worden van de Noordzee. De bouw van de Oosterscheldekering begon in 1976 en duurde maar liefst 9 jaar. In 1986 werd de kering officieel geopend door koningin Beatrix.

De bouw van de Haringvlietdam en de Brouwersdam

Na de Oosterscheldekering werden er nog twee grote dammen gebouwd: de Haringvlietdam en de Brouwersdam. De Haringvlietdam werd gebouwd om het Haringvliet af te sluiten van de Noordzee en zo de zoetwatervoorziening van Zuid-Holland te verbeteren. De bouw van de Haringvlietdam begon in 1958 en werd in 1971 voltooid. De Brouwersdam werd gebouwd om het Grevelingenmeer af te sluiten van de Noordzee en zo een zoetwatermeer te creƫren. De bouw van de Brouwersdam begon in 1963 en werd in 1971 voltooid.

De bouw van de Maeslantkering en de Hartelkering

De Maeslantkering en de Hartelkering zijn twee stormvloedkeringen die zijn gebouwd om de Rotterdamse haven te beschermen tegen overstromingen. De Maeslantkering is de grootste beweegbare stormvloedkering ter wereld en kan bij hoogwater gesloten worden om de Nieuwe Waterweg af te sluiten van de Noordzee. De bouw van de Maeslantkering begon in 1991 en werd in 1997 voltooid. De Hartelkering is een kleinere stormvloedkering die het Hartelkanaal afsluit van de Nieuwe Waterweg. De bouw van de Hartelkering begon in 1993 en werd in 1997 voltooid.

Conclusie

De deltawerken zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis en hebben ervoor gezorgd dat Nederland beter beschermd is tegen overstromingen. De bouw van de deltawerken begon in de jaren 50 van de vorige eeuw en duurde tientallen jaren. De belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van de deltawerken zijn de bouw van de Oosterscheldekering, de Haringvlietdam, de Brouwersdam, de Maeslantkering en de Hartelkering. Dankzij deze indrukwekkende staaltjes techniek en watermanagement kunnen we in Nederland veilig leven en werken onder de zeespiegel.

Plaats een reactie