Wanneer zijn de eindexamens?

De eindexamens zijn een belangrijk moment voor middelbare scholieren in Nederland. Het is de afsluiting van hun middelbare schooltijd en bepaalt voor een groot deel hun toekomst. Maar wanneer zijn deze examens eigenlijk?

Examenperiode

De eindexamens vinden elk jaar plaats in de periode van half mei tot en met begin juni. Dit geldt voor zowel het vmbo, havo als vwo. De exacte data verschillen per jaar en per school, maar de examenperiode duurt altijd ongeveer drie weken.

De examens worden afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dit is een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, afname en beoordeling van de centrale examens in het voortgezet onderwijs.

Centrale examens

De eindexamens bestaan uit twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen wordt gedurende de hele middelbare schooltijd afgenomen en bestaat uit verschillende toetsen en opdrachten. Het centraal examen wordt aan het einde van het schooljaar afgenomen en bestaat uit landelijk vastgestelde examens.

De centrale examens worden op verschillende dagen afgenomen en bestaan uit verschillende vakken. Voor het vmbo zijn dit bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Voor het havo en vwo zijn dit meer vakken, zoals geschiedenis, economie en natuurkunde.

Uitslag en herkansing

Na de examens moeten de docenten de examens nakijken en de resultaten doorgeven aan het CvTE. Vervolgens worden de examens nagekeken door een tweede corrector om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen.

De uitslag van de examens wordt bekendgemaakt op een vastgestelde dag in juni. Scholieren kunnen dan zien of ze geslaagd zijn of niet. Als een scholier niet geslaagd is, heeft hij of zij nog de mogelijkheid om één of meerdere vakken te herkansen. Dit kan in de periode van half juni tot en met begin juli.

Coronamaatregelen

Vanwege de coronapandemie zijn de eindexamens in 2020 en 2021 anders verlopen dan normaal. In 2020 werden de centrale examens helemaal niet afgenomen en werden de scholieren beoordeeld op basis van hun schoolexamens. In 2021 werden de centrale examens wel afgenomen, maar waren er extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Zo werden de examens gespreid over meerdere dagen en werden er extra lokalen ingezet om de scholieren op voldoende afstand van elkaar te kunnen laten zitten. Ook moesten de scholieren een mondkapje dragen tijdens het examen en werden de examens later op de dag afgenomen om te voorkomen dat scholieren in de spits met het openbaar vervoer moesten reizen.

Conclusie

De eindexamens zijn een belangrijk moment voor middelbare scholieren in Nederland. Ze vinden elk jaar plaats in de periode van half mei tot en met begin juni en bestaan uit landelijk vastgestelde examens. Na de examens wordt de uitslag bekendgemaakt en hebben scholieren nog de mogelijkheid om één of meerdere vakken te herkansen. Vanwege de coronapandemie zijn de examens in 2020 en 2021 anders verlopen dan normaal.

Plaats een reactie