Wanneer zijn de examens 2021?

De examens van 2021 zijn een belangrijk moment voor veel studenten in Nederland. Het is de tijd waarin zij hun kennis en vaardigheden kunnen laten zien en hun diploma kunnen behalen. Maar wanneer zijn de examens van 2021 precies?

Examenperiode

De examens van 2021 vinden plaats in de periode van maandag 17 mei tot en met vrijdag 30 juni. Dit geldt voor zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. De examens worden afgenomen op verschillende dagen en tijdstippen, afhankelijk van het vak en het niveau.

Coronamaatregelen

Vanwege de coronapandemie zijn er dit jaar extra maatregelen genomen om de examens veilig te laten verlopen. Zo worden de examens in kleinere groepen afgenomen en worden er extra hygi├źnemaatregelen genomen. Ook is er een speciale regeling voor leerlingen die door corona niet in staat zijn om het examen af te leggen. Zij kunnen het examen op een later moment inhalen.

Examenrooster

Om te weten op welke dag en welk tijdstip een examen plaatsvindt, is er een examenrooster beschikbaar. Dit rooster wordt door de school verstrekt aan de leerlingen en is ook te vinden op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het examenrooster geeft per dag en per vak aan op welk tijdstip het examen begint en hoe lang het duurt.

Examenstof

De examenstof verschilt per vak en per niveau. Leerlingen krijgen van tevoren te horen welke stof er getoetst wordt en kunnen zich hierop voorbereiden. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met leren en de stof goed te begrijpen. Ook is het handig om oude examens te oefenen, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Uitslag

Na het afleggen van het examen is het wachten op de uitslag. Deze wordt bekendgemaakt op woensdag 16 juni voor het voortgezet onderwijs en op donderdag 1 juli voor het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen kunnen de uitslag op verschillende manieren ontvangen, bijvoorbeeld via de post of via de website van DUO.

Herexamens

Als een leerling niet geslaagd is voor een vak, kan hij of zij een herexamen doen. Dit herexamen vindt plaats in de periode van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli. Ook hiervoor geldt dat er een examenrooster beschikbaar is en dat de leerling zich goed moet voorbereiden.

Conclusie

De examens van 2021 zijn een belangrijk moment voor veel studenten in Nederland. Ze vinden plaats in de periode van maandag 17 mei tot en met vrijdag 30 juni en worden afgenomen op verschillende dagen en tijdstippen. Vanwege de coronapandemie zijn er extra maatregelen genomen om de examens veilig te laten verlopen. Leerlingen kunnen de uitslag op verschillende manieren ontvangen en als ze niet geslaagd zijn, kunnen ze een herexamen doen. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met leren en de examenstof goed te begrijpen.

Plaats een reactie