Wanneer zijn de nieuwe WOZ waarden bekend?

De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente toekent aan een woning of bedrijfspand. Deze waarde is van belang voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. Het is dan ook belangrijk om te weten wanneer de nieuwe WOZ-waarden bekend zijn.

Wanneer worden de nieuwe WOZ-waarden bekend gemaakt?

De nieuwe WOZ-waarden worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente. De peildatum voor de WOZ-waarde is altijd 1 januari van het voorgaande jaar. Dit betekent dat de WOZ-waarde voor 2021 gebaseerd is op de waarde van de woning op 1 januari 2020. De gemeente heeft vervolgens tot uiterlijk 28 februari van het jaar waarvoor de WOZ-waarde geldt om deze bekend te maken aan de eigenaar van de woning of het bedrijfspand.

Dit betekent dat de nieuwe WOZ-waarden voor 2021 uiterlijk op 28 februari 2021 bekend moeten zijn gemaakt door de gemeente. Het kan echter zijn dat de gemeente de WOZ-waarden eerder bekend maakt, bijvoorbeeld in januari of februari. Het is daarom verstandig om de website van de gemeente in de gaten te houden of contact op te nemen met de gemeente om te informeren naar de datum waarop de WOZ-waarden bekend worden gemaakt.

Waarom zijn de nieuwe WOZ-waarden belangrijk?

De WOZ-waarde is van belang voor verschillende belastingen. Zo wordt de OZB berekend op basis van de WOZ-waarde. Daarnaast wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de berekening van de inkomstenbelasting, de erfbelasting en de schenkbelasting. Ook kan de WOZ-waarde van invloed zijn op de hoogte van de huurprijs van een woning.

Daarnaast kan de WOZ-waarde van belang zijn bij de verkoop van een woning. De WOZ-waarde geeft namelijk een indicatie van de waarde van de woning. Dit kan van belang zijn bij het bepalen van de vraagprijs of bij het onderhandelen over de verkoopprijs.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast op basis van een taxatie. Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de ligging van de woning, de grootte van de woning en de staat van onderhoud. Ook wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

De gemeente maakt gebruik van geautomatiseerde systemen om de WOZ-waarde vast te stellen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gegevens van het Kadaster en informatie over de woning zelf, zoals het bouwjaar en de oppervlakte.

Kan de WOZ-waarde worden aangevochten?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld, kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van de WOZ-waarde gebeuren. U kunt hiervoor een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Als u bezwaar maakt, zal de gemeente opnieuw naar de WOZ-waarde kijken. Hierbij wordt gekeken naar de argumenten die u heeft aangevoerd. Als de gemeente van mening is dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kan deze worden verlaagd. Als de gemeente van mening is dat de WOZ-waarde juist is vastgesteld, blijft deze gehandhaafd.

Conclusie

De nieuwe WOZ-waarden worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente en moeten uiterlijk op 28 februari bekend zijn gemaakt aan de eigenaar van de woning of het bedrijfspand. De WOZ-waarde is van belang voor verschillende belastingen en kan ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een woning. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Plaats een reactie