Wanneer zijn de rechten van het kind vastgesteld?

De rechten van het kind zijn vastgesteld in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. Het verdrag is op 2 september 1990 in werking getreden en is door bijna alle landen ter wereld geratificeerd, waaronder Nederland.

Wat zijn de rechten van het kind?

De rechten van het kind zijn vastgelegd in het IVRK en omvatten onder andere het recht op:

  • leven, overleven en ontwikkeling
  • niet-discriminatie
  • bescherming tegen alle vormen van geweld
  • een eigen mening en vrijheid van meningsuiting
  • onderwijs en informatie
  • gezondheidszorg en sociale zekerheid
  • bescherming tegen economische uitbuiting en kinderarbeid
  • bescherming tegen seksuele uitbuiting en misbruik
  • bescherming van de privacy
  • bescherming van de identiteit

De rechten van het kind zijn van toepassing op alle kinderen, ongeacht hun ras, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of sociale afkomst, eigendom, handicap, geboorte of andere status.

Hoe worden de rechten van het kind beschermd?

De rechten van het kind worden beschermd door middel van wetgeving, beleid en praktijk. In Nederland is het IVRK opgenomen in de Grondwet en zijn de rechten van het kind verankerd in verschillende wetten, zoals de Wet op de Jeugdzorg, de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de Jeugdhulpverlening.

Daarnaast heeft Nederland een Kinderombudsman, die toezicht houdt op de naleving van de rechten van het kind en klachten van kinderen en jongeren behandelt. Ook zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind, zoals UNICEF Nederland, Defence for Children en het Nederlands Jeugdinstituut.

Hoe worden de rechten van het kind gerealiseerd?

Om de rechten van het kind te realiseren, is het belangrijk dat kinderen en jongeren worden betrokken bij beslissingen die hen aangaan en dat hun mening serieus wordt genomen. Ook is het van belang dat ouders, verzorgers, professionals en beleidsmakers zich bewust zijn van de rechten van het kind en deze respecteren en bevorderen.

Daarnaast is het van belang dat kinderen en jongeren toegang hebben tot informatie en voorlichting over hun rechten en dat zij weten waar zij terecht kunnen als hun rechten worden geschonden. Ook is het van belang dat er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, jeugdhulpverlening en kinderopvang, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Conclusie

De rechten van het kind zijn vastgesteld in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. Het verdrag is op 2 september 1990 in werking getreden en is door bijna alle landen ter wereld geratificeerd, waaronder Nederland. De rechten van het kind omvatten onder andere het recht op leven, ontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming tegen alle vormen van geweld. Om de rechten van het kind te beschermen en te realiseren, is het van belang dat er wetgeving, beleid en praktijk zijn die de rechten van het kind respecteren en bevorderen. Ook is het van belang dat kinderen en jongeren worden betrokken bij beslissingen die hen aangaan en dat zij toegang hebben tot informatie en voorlichting over hun rechten.

Plaats een reactie