Wanneer zijn eindexamens 2021?

De eindexamens van 2021 zullen plaatsvinden van maandag 17 mei tot en met woensdag 30 juni. Dit geldt voor zowel het vmbo, havo als vwo.

Coronamaatregelen

Vanwege de coronapandemie zullen de eindexamens dit jaar anders verlopen dan normaal. Zo zullen de examens over een langere periode worden verspreid om de drukte op scholen te verminderen. Ook zullen er extra maatregelen worden genomen om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen, zoals het dragen van mondkapjes en het houden van afstand.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor leerlingen om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken. Dit betekent dat leerlingen ervoor kunnen kiezen om een deel van het examen in het eerste tijdvak te maken en het andere deel in het tweede tijdvak. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor leerlingen die door ziekte of quarantaine niet in staat zijn om het examen in één keer te maken.

Rooster

Het rooster voor de eindexamens van 2021 is inmiddels bekendgemaakt. Leerlingen kunnen het rooster vinden op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Hierop staat per vak aangegeven op welke dag en op welk tijdstip het examen plaatsvindt.

Leerlingen dienen zich goed voor te bereiden op de examens. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met leren en om een goede planning te maken. Ook is het verstandig om oude examens te oefenen, zodat je een idee krijgt van de vraagstelling en het niveau van de examens.

Herkansing

Na het centraal examen hebben leerlingen de mogelijkheid om één of meerdere vakken te herkansen. De herkansing vindt plaats in het tweede tijdvak, dat loopt van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli. Leerlingen dienen zich hiervoor tijdig aan te melden bij hun school.

Diploma-uitreiking

Als alles goed gaat en de leerling alle examens heeft gehaald, volgt de diploma-uitreiking. Dit is een feestelijke gebeurtenis waarbij de leerling zijn of haar diploma in ontvangst mag nemen. De diploma-uitreiking vindt meestal plaats in de maand juli of augustus, afhankelijk van de school.

Conclusie

De eindexamens van 2021 vinden plaats van maandag 17 mei tot en met woensdag 30 juni. Vanwege de coronapandemie zullen de examens anders verlopen dan normaal. Leerlingen dienen zich goed voor te bereiden op de examens en kunnen oude examens oefenen om een idee te krijgen van de vraagstelling en het niveau. Na het centraal examen hebben leerlingen de mogelijkheid om één of meerdere vakken te herkansen. Als alles goed gaat, volgt de diploma-uitreiking in de maand juli of augustus.

Plaats een reactie