Wanneer zijn er geen wespen meer?

Wespen zijn een veelvoorkomend insect in Nederland en worden vaak geassocieerd met warme zomermaanden. Maar wanneer zijn er eigenlijk geen wespen meer te vinden in ons land?

Levenscyclus van wespen

Om te begrijpen wanneer er geen wespen meer zijn, is het belangrijk om te weten hoe hun levenscyclus eruitziet. Wespen beginnen hun leven als eitje, dat na ongeveer een week uitkomt als larve. De larve groeit snel en verpopt zich na ongeveer twee weken. Na nog eens twee weken komt de volwassen wesp uit de pop en begint het proces opnieuw.

De meeste wespensoorten beginnen hun leven in het voorjaar, wanneer de koningin uit haar winterslaap ontwaakt en op zoek gaat naar een geschikte plek om haar nest te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld een holle boom, een spouwmuur of een schuur zijn. De koningin legt haar eitjes in het nest en verzorgt de larven tot ze volwassen zijn.

Wanneer de zomer aanbreekt, zijn de wespen volwassen en gaan ze op zoek naar voedsel. Dit doen ze door nectar te verzamelen uit bloemen en fruit, maar ook door insecten te vangen en te vermalen tot voedsel voor de larven in het nest. In de nazomer worden er nieuwe koninginnen geboren, die zich klaarmaken voor de winter. De oude koningin en de mannelijke wespen sterven in de herfst, waarna het nest verlaten wordt.

Wanneer zijn er geen wespen meer?

De meeste wespensoorten leven maar één seizoen, van het voorjaar tot de herfst. Dit betekent dat er in de winter geen wespen meer zijn. De koninginnen die in de nazomer geboren worden, zoeken een geschikte plek om te overwinteren. Dit kan bijvoorbeeld in een holle boom of onder de grond zijn. In de winter zijn deze koninginnen in rust en zijn er geen wespen te vinden.

Maar ook in de zomer zijn er niet altijd wespen te vinden. Wanneer de temperatuur daalt, gaan wespen op zoek naar voedsel dat meer suikers bevat. Dit doen ze om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Wanneer er geen voedsel meer te vinden is, bijvoorbeeld omdat de bloemen uitgebloeid zijn, zullen de wespen sterven.

Daarnaast kan het voorkomen dat een nest vroegtijdig verlaten wordt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het nest verstoord wordt door mensen of dieren, of wanneer er niet genoeg voedsel meer te vinden is. In dat geval zullen de wespen uit het nest verdwijnen en zijn er geen wespen meer te vinden op die locatie.

Wespen in de winter

Zoals eerder genoemd, zijn er in de winter geen wespen meer te vinden in Nederland. De koninginnen die in de nazomer geboren worden, zoeken een geschikte plek om te overwinteren. Dit kan bijvoorbeeld in een holle boom of onder de grond zijn. De koninginnen zijn in rust en wachten tot het voorjaar aanbreekt.

Wanneer de temperatuur in de winter toch nog boven de 10 graden Celsius komt, kan het voorkomen dat de koninginnen ontwaken uit hun winterslaap. Ze gaan dan op zoek naar voedsel om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit kan bijvoorbeeld honingdauw zijn, een zoete vloeistof die door bladluizen wordt uitgescheiden.

Conclusie

Wespen zijn een veelvoorkomend insect in Nederland en worden vaak geassocieerd met warme zomermaanden. De meeste wespensoorten leven maar één seizoen, van het voorjaar tot de herfst. In de winter zijn er geen wespen meer te vinden in Nederland. De koninginnen die in de nazomer geboren worden, zoeken een geschikte plek om te overwinteren en zijn in rust tot het voorjaar aanbreekt. Wanneer de temperatuur in de winter toch nog boven de 10 graden Celsius komt, kunnen de koninginnen ontwaken uit hun winterslaap en op zoek gaan naar voedsel.

Hoewel wespen soms als vervelend worden ervaren, spelen ze een belangrijke rol in de natuur. Ze helpen bijvoorbeeld bij de bestuiving van bloemen en zorgen voor natuurlijke bestrijding van insectenplagen. Het is dan ook belangrijk om wespen met respect te behandelen en ze niet onnodig te verstoren.

Plaats een reactie