Wanneer zijn er verkiezingen in Duitsland?

Duitsland is een federale parlementaire republiek en heeft een meerpartijenstelsel. Het land kent regelmatig verkiezingen, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Maar wanneer zijn er verkiezingen in Duitsland?

Bondsdagverkiezingen

De belangrijkste verkiezingen in Duitsland zijn de Bondsdagverkiezingen. Deze verkiezingen vinden om de vier jaar plaats en bepalen wie er in de Bondsdag, het Duitse parlement, komt te zitten. De Bondsdag heeft 598 zetels en de verkiezingen worden gehouden volgens een gemengd kiesstelsel. Dit betekent dat de helft van de zetels via een districtenstelsel wordt gekozen en de andere helft via een evenredige vertegenwoordiging.

De laatste Bondsdagverkiezingen vonden plaats op 24 september 2017. De volgende verkiezingen staan gepland voor 26 september 2021. Het is nog niet bekend welke partijen er aan deze verkiezingen zullen deelnemen en wie er kans maakt om de nieuwe Bondskanselier te worden.

Regionale verkiezingen

Naast de Bondsdagverkiezingen zijn er ook regelmatig regionale verkiezingen in Duitsland. Deze verkiezingen vinden plaats in de deelstaten en bepalen wie er in de regionale parlementen komt te zitten. De deelstaatparlementen hebben verschillende namen, zoals de Landtag in Noordrijn-Westfalen en de Bürgerschaft in Hamburg.

De data van de regionale verkiezingen verschillen per deelstaat. Zo vinden de verkiezingen in Beieren bijvoorbeeld plaats op 14 oktober 2018, terwijl de verkiezingen in Hamburg pas in 2020 zullen plaatsvinden. De regionale verkiezingen zijn belangrijk omdat ze invloed hebben op het beleid in de deelstaten en soms ook op het beleid van de federale regering.

Europese verkiezingen

Naast de Bondsdagverkiezingen en de regionale verkiezingen zijn er ook Europese verkiezingen in Duitsland. Deze verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats en bepalen wie er namens Duitsland in het Europees Parlement komt te zitten. Het Europees Parlement heeft 751 zetels en de verkiezingen worden gehouden volgens een evenredige vertegenwoordiging.

De laatste Europese verkiezingen vonden plaats op 26 mei 2019. De volgende verkiezingen staan gepland voor 2024. Het is nog niet bekend welke partijen er aan deze verkiezingen zullen deelnemen en wie er kans maakt om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden.

Tussentijdse verkiezingen

Naast de reguliere verkiezingen kunnen er ook tussentijdse verkiezingen plaatsvinden in Duitsland. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een parlementslid overlijdt of aftreedt. In dat geval wordt er een speciale verkiezing gehouden om zijn of haar zetel op te vullen.

Tussentijdse verkiezingen vinden meestal plaats in de deelstaten, maar kunnen ook op federaal niveau plaatsvinden. Zo vond er in 2017 een tussentijdse verkiezing plaats in de deelstaat Saarland en in 2018 in de deelstaat Hessen.

Conclusie

Duitsland kent regelmatig verkiezingen, zowel op nationaal als op regionaal niveau. De belangrijkste verkiezingen zijn de Bondsdagverkiezingen, die om de vier jaar plaatsvinden. De volgende Bondsdagverkiezingen staan gepland voor 26 september 2021. Naast de Bondsdagverkiezingen zijn er ook regionale verkiezingen, Europese verkiezingen en tussentijdse verkiezingen. De data van deze verkiezingen verschillen per deelstaat en per jaar.

Plaats een reactie