Wanneer zijn giften aftrekbaar?

Giften zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Veel mensen geven geld aan goede doelen, kerken, musea en andere instellingen. Maar wanneer zijn deze giften aftrekbaar van de belastingen? In dit artikel zullen we deze vraag beantwoorden en meer informatie geven over het onderwerp.

Wat zijn giften?

Giften zijn vrijwillige bijdragen die worden gegeven aan een instelling zonder dat daar een directe tegenprestatie tegenover staat. Dit kan bijvoorbeeld een donatie aan een goed doel zijn, maar ook een gift aan een kerk of museum. Het is belangrijk om te weten dat alleen giften aan instellingen die zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) of Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) aftrekbaar zijn van de belastingen.

Wanneer zijn giften aftrekbaar?

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moeten giften aan ANBI’s en SBBI’s aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de gift vrijwillig zijn en zonder tegenprestatie worden gegeven. Daarnaast moet de instelling waar de gift aan wordt gegeven een ANBI of SBBI zijn. Dit kan worden gecontroleerd via de website van de Belastingdienst.

Verder moet de gift een bepaalde hoogte hebben om in aanmerking te komen voor belastingaftrek. Voor gewone giften geldt dat deze aftrekbaar zijn vanaf een bedrag van 1% van het drempelinkomen, met een minimum van €60. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en zijn dus altijd aftrekbaar. Een periodieke gift is een gift waarbij de donateur voor minimaal vijf jaar een vast bedrag schenkt aan een ANBI of SBBI. Dit bedrag moet jaarlijks hetzelfde zijn en mag niet afhankelijk zijn van een tegenprestatie.

Wat zijn de voordelen van het doen van giften?

Het doen van giften heeft niet alleen voordelen voor de instellingen die de giften ontvangen, maar ook voor de donateur zelf. Door het doen van giften kan de donateur namelijk belasting besparen. Daarnaast kan het geven van giften een goed gevoel geven, omdat je op deze manier bijdraagt aan een goed doel of instelling die je belangrijk vindt.

Daarnaast kan het doen van giften ook voordelen hebben voor de instellingen die de giften ontvangen. Zij zijn namelijk afhankelijk van giften om hun werk te kunnen doen. Door het ontvangen van giften kunnen zij bijvoorbeeld nieuwe projecten starten of hun bestaande werkzaamheden uitbreiden. Hierdoor kunnen zij meer mensen helpen en bijdragen aan een betere samenleving.

Wat zijn de regels voor het doen van giften?

Als je van plan bent om giften te doen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels die hierbij gelden. Zoals eerder genoemd moeten giften aan ANBI’s en SBBI’s aan een aantal voorwaarden voldoen om aftrekbaar te zijn van de belastingen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat er jaarlijks een maximumbedrag geldt voor de aftrek van giften. Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen en kan worden berekend via de website van de Belastingdienst.

Verder is het belangrijk om te weten dat niet alle instellingen die om giften vragen ook daadwerkelijk een ANBI of SBBI zijn. Het is daarom verstandig om dit te controleren voordat je een gift doet. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de doelstellingen van de instelling en of deze aansluiten bij jouw eigen waarden en normen.

Conclusie

Giften zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving en kunnen bijdragen aan een betere wereld. Door het doen van giften kunnen instellingen hun werkzaamheden uitbreiden en meer mensen helpen. Daarnaast kan het geven van giften ook voordelen hebben voor de donateur zelf, omdat deze belasting kan besparen en een goed gevoel kan krijgen van het bijdragen aan een goed doel.

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moeten giften aan ANBI’s en SBBI’s aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de gift vrijwillig zijn en zonder tegenprestatie worden gegeven en moet de instelling waar de gift aan wordt gegeven een ANBI of SBBI zijn. Daarnaast moet de gift een bepaalde hoogte hebben om in aanmerking te komen voor belastingaftrek.

Als je van plan bent om giften te doen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels die hierbij gelden. Zo moet je er rekening mee houden dat er jaarlijks een maximumbedrag geldt voor de aftrek van giften en dat niet alle instellingen die om giften vragen ook daadwerkelijk een ANBI of SBBI zijn.

Al met al zijn giften een belangrijk onderdeel van onze samenleving en kunnen zij bijdragen aan een betere wereld. Door op de hoogte te zijn van de regels en voorwaarden die gelden voor het doen van giften, kun je ervoor zorgen dat jouw giften op de juiste manier worden gebruikt en dat je hier zelf ook belastingvoordeel uit haalt.

Plaats een reactie