Wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar?

Veel mensen geven graag geld aan goede doelen of andere non-profitorganisaties. Naast het feit dat het een nobele daad is, kan het ook fiscale voordelen opleveren. Maar wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar en hoe werkt dit precies?

Wat zijn giften?

Giften zijn vrijwillige bijdragen die je doet aan een goed doel of non-profitorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld een donatie zijn aan een stichting die zich inzet voor het behoud van de natuur, een kerk of een culturele instelling. Het kan ook gaan om een periodieke schenking, waarbij je gedurende een aantal jaren een vast bedrag schenkt aan een goed doel.

Wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar?

Niet alle giften zijn fiscaal aftrekbaar. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet de organisatie waaraan je schenkt een ANBI-status hebben. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben. Denk hierbij aan goede doelen, kerken, musea en sportverenigingen.

Als je schenkt aan een ANBI-organisatie, kun je de gift aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit betekent dat je minder belasting hoeft te betalen. Het bedrag dat je mag aftrekken is afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de gift. Er geldt een drempelbedrag van 1% van je drempelinkomen, met een minimum van €60. Het bedrag dat je boven deze drempel schenkt, mag je aftrekken van je belastbaar inkomen.

Let op: er geldt een maximumbedrag voor de aftrek van giften. Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen en kan variëren van 1% tot 10% van je drempelinkomen. Het maximale bedrag dat je mag aftrekken is €5.000 per jaar.

Periodieke schenkingen

Als je gedurende een aantal jaren een vast bedrag schenkt aan een ANBI-organisatie, kun je gebruik maken van de regeling voor periodieke schenkingen. Hierbij leg je de schenking vast in een schenkingsovereenkomst met de organisatie. Dit heeft als voordeel dat je de gift volledig mag aftrekken van je belastbaar inkomen, zonder drempel of maximumbedrag.

De schenkingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar plaatsvinden en moet het bedrag jaarlijks hetzelfde zijn. Daarnaast moet de schenking worden vastgelegd in een notariële akte of in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de ANBI-organisatie.

Andere fiscale voordelen

Naast de aftrek van giften van je belastbaar inkomen, zijn er nog andere fiscale voordelen waar je gebruik van kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld schenken aan een culturele ANBI-organisatie en gebruik maken van de culturele ANBI-regeling. Hierbij mag je 125% van je gift aftrekken van je belastbaar inkomen, met een maximum van €1.250 per jaar.

Daarnaast kun je gebruik maken van de Geefwet. Hierbij mag je als particulier 25% extra aftrekken van je gift aan een ANBI-organisatie. Dit geldt voor eenmalige giften en periodieke schenkingen die zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Conclusie

Als je geld schenkt aan een ANBI-organisatie, kun je in aanmerking komen voor belastingaftrek. Het bedrag dat je mag aftrekken is afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de gift. Er geldt een drempelbedrag en een maximumbedrag voor de aftrek van giften. Daarnaast kun je gebruik maken van de regeling voor periodieke schenkingen, de culturele ANBI-regeling en de Geefwet. Het is belangrijk om te controleren of de organisatie waaraan je schenkt een ANBI-status heeft, zodat je in aanmerking komt voor belastingaftrek.

Plaats een reactie