Wanneer zijn hunebedden gebouwd?

Hunebedden zijn prehistorische grafmonumenten die bestaan uit grote stenen die op elkaar gestapeld zijn. Deze monumenten zijn te vinden in verschillende delen van Europa, maar vooral in Nederland en Duitsland. De vraag die veel mensen zich stellen is: wanneer zijn hunebedden gebouwd?

De prehistorie

Om deze vraag te beantwoorden moeten we teruggaan naar de prehistorie. De prehistorie is de periode in de geschiedenis waarin er nog geen geschreven bronnen waren. Deze periode wordt onderverdeeld in verschillende tijdperken, zoals het Paleolithicum, het Mesolithicum en het Neolithicum.

Het Neolithicum is de periode waarin de hunebedden gebouwd zijn. Deze periode begon ongeveer 11.000 jaar geleden en duurde tot ongeveer 4.500 jaar geleden. In deze periode ontstond de landbouw en begonnen mensen zich te vestigen op vaste plaatsen. Dit had als gevolg dat er meer tijd en middelen beschikbaar waren om monumenten te bouwen.

Het bouwen van hunebedden

Het bouwen van hunebedden was een enorme klus. De stenen die gebruikt werden wogen soms wel meer dan 20 ton. Het is nog steeds een raadsel hoe de prehistorische mensen deze stenen hebben kunnen verplaatsen en op elkaar hebben gestapeld.

Er zijn verschillende theorieën over hoe de hunebedden gebouwd zijn. Een van de meest geaccepteerde theorieën is dat de stenen met behulp van boomstammen over de grond zijn gerold. Dit werd gedaan door de boomstammen voor de stenen te leggen en deze vervolgens vooruit te duwen. Op deze manier konden de stenen over grote afstanden worden verplaatst.

Als de stenen op de juiste plek lagen, werden ze op elkaar gestapeld. Dit gebeurde zonder cement of andere bindmiddelen. De stenen werden zo op elkaar gelegd dat ze elkaar in evenwicht hielden. Op deze manier ontstond een stevige constructie die honderden jaren kon blijven staan.

De functie van hunebedden

De precieze functie van hunebedden is niet bekend. Het is wel duidelijk dat het om grafmonumenten gaat. In de hunebedden werden de overledenen begraven, samen met hun bezittingen. Het is mogelijk dat de hunebedden ook een religieuze functie hadden. Het is bekend dat de prehistorische mensen veel waarde hechtten aan hun voorouders en dat ze deze vereerden.

Conclusie

De hunebedden zijn gebouwd in het Neolithicum, een periode die duurde van ongeveer 11.000 jaar geleden tot 4.500 jaar geleden. Het bouwen van hunebedden was een enorme klus en het is nog steeds een raadsel hoe de prehistorische mensen deze stenen hebben kunnen verplaatsen en op elkaar hebben gestapeld. De functie van hunebedden is niet precies bekend, maar het is duidelijk dat het om grafmonumenten gaat.

De hunebedden zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Ze zijn een herinnering aan de prehistorische tijd en laten zien hoe onze voorouders leefden en werkten. Het is belangrijk dat we deze monumenten koesteren en beschermen, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.

Plaats een reactie