Wanneer zijn jullie fiscale partners?

Als je samenwoont of getrouwd bent, kan het zijn dat jullie fiscale partners zijn. Maar wanneer is dit eigenlijk het geval? In dit artikel leggen we uit wanneer jullie fiscale partners zijn en wat dit betekent voor jullie belastingaangifte.

Wat zijn fiscale partners?

Fiscale partners zijn twee personen die samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit kan voordelig zijn, omdat jullie bepaalde aftrekposten en heffingskortingen kunnen verdelen. Ook kan het zijn dat jullie samen recht hebben op bepaalde toeslagen, zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag.

Maar niet iedereen die samenwoont of getrouwd is, is automatisch fiscale partners. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Wanneer zijn jullie fiscale partners?

Om fiscale partners te zijn, moeten jullie aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Jullie zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap.
  • Jullie wonen op hetzelfde adres en staan beiden ingeschreven op dat adres bij de gemeente.
  • Jullie hebben samen een kind.
  • Jullie zijn elkaars fiscale partner geweest in het voorgaande jaar.

Als jullie aan één van deze voorwaarden voldoen, zijn jullie fiscale partners voor het hele jaar. Het maakt hierbij niet uit of jullie het hele jaar samenwoonden of pas later in het jaar bij elkaar zijn gaan wonen.

Wat betekent dit voor jullie belastingaangifte?

Als jullie fiscale partners zijn, moeten jullie samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit kan via één gezamenlijke aangifte of via twee aparte aangiftes. Het is belangrijk om te weten dat jullie samen verantwoordelijk zijn voor de aangifte en dat jullie beiden aansprakelijk zijn voor eventuele fouten.

Als fiscale partners kunnen jullie bepaalde aftrekposten en heffingskortingen verdelen. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld de hypotheekrente verdelen als jullie samen een huis hebben gekocht. Ook kunnen jullie de algemene heffingskorting en de arbeidskorting verdelen als één van jullie meer verdient dan de ander.

Let op: als jullie fiscale partners zijn, moeten jullie ook elkaars vermogen en schulden opgeven in de belastingaangifte. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen waar jullie recht op hebben.

Conclusie

Als jullie samenwonen of getrouwd zijn, kan het zijn dat jullie fiscale partners zijn. Om fiscale partners te zijn, moeten jullie aan één van de voorwaarden voldoen: getrouwd of geregistreerd partnerschap, op hetzelfde adres ingeschreven staan, samen een kind hebben of elkaars fiscale partner zijn geweest in het voorgaande jaar. Als jullie fiscale partners zijn, moeten jullie samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting en kunnen jullie bepaalde aftrekposten en heffingskortingen verdelen. Houd er wel rekening mee dat jullie elkaars vermogen en schulden moeten opgeven en dat dit gevolgen kan hebben voor de toeslagen waar jullie recht op hebben.

Plaats een reactie