Wanneer zijn schulden verjaard?

Als je schulden hebt, kan het soms voelen alsof je er nooit meer vanaf komt. Gelukkig is dat niet helemaal waar. Schulden kunnen namelijk verjaren, wat betekent dat je er na een bepaalde tijd niet meer voor hoeft te betalen. Maar wanneer zijn schulden eigenlijk verjaard? En wat betekent dat precies? In dit artikel leggen we het allemaal uit.

Wat is verjaring?

Verjaring is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaald recht of een bepaalde verplichting na verloop van tijd komt te vervallen. Dit geldt ook voor schulden. Als een schuld verjaard is, betekent dit dat de schuldeiser geen recht meer heeft op betaling van de schuld. De schuld blijft wel bestaan, maar de schuldeiser kan er geen aanspraak meer op maken.

Wanneer zijn schulden verjaard?

De verjaringstermijn voor schulden is afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt de aard van de schuld een rol, maar ook de hoogte van het bedrag en de vraag of er sprake is van een overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Over het algemeen gelden de volgende verjaringstermijnen:

  • Betaling van een geldsom: 5 jaar
  • Verjaring van een vordering uit overeenkomst: 5 jaar
  • Verjaring van een vordering uit onrechtmatige daad: 5 jaar
  • Verjaring van een vordering uit rechterlijke uitspraak: 20 jaar

Let op: deze termijnen gelden alleen als er geen stuiting heeft plaatsgevonden. Stuiting betekent dat de schuldeiser de verjaringstermijn onderbreekt door bijvoorbeeld een aanmaning te sturen of een rechtszaak aan te spannen. Als er sprake is van stuiting, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen.

Wat gebeurt er als een schuld verjaard is?

Als een schuld verjaard is, betekent dit dat de schuldeiser geen recht meer heeft op betaling van de schuld. De schuldenaar hoeft dus niet meer te betalen. Het is wel belangrijk om te weten dat de schuld niet verdwijnt. De schuldeiser kan nog steeds proberen om de schuld te innen, maar heeft daar geen wettelijke basis meer voor. Als de schuldeiser toch blijft proberen om de schuld te innen, kan de schuldenaar daar tegen in verweer gaan.

Wat kun je doen als je denkt dat een schuld verjaard is?

Als je denkt dat een schuld verjaard is, kun je het beste contact opnemen met de schuldeiser. Vraag om bewijs van de schuld en vraag ook naar de datum waarop de schuld is ontstaan. Als blijkt dat de schuld inderdaad verjaard is, kun je de schuldeiser daarop wijzen en aangeven dat je niet meer hoeft te betalen. Het kan verstandig zijn om dit schriftelijk te doen, zodat je later kunt bewijzen dat je de schuldeiser op de hoogte hebt gesteld van de verjaring.

Als de schuldeiser blijft proberen om de schuld te innen, kun je een jurist of een deurwaarder inschakelen. Zij kunnen je helpen om de schuldeiser op de hoogte te stellen van de verjaring en ervoor zorgen dat de schuldeiser stopt met het innen van de schuld.

Conclusie

Schulden kunnen verjaren, wat betekent dat de schuldeiser na een bepaalde tijd geen recht meer heeft op betaling van de schuld. De verjaringstermijn is afhankelijk van verschillende factoren en kan variƫren van 5 tot 20 jaar. Als een schuld verjaard is, betekent dit niet dat de schuld verdwijnt. De schuldeiser kan nog steeds proberen om de schuld te innen, maar heeft daar geen wettelijke basis meer voor. Als je denkt dat een schuld verjaard is, kun je het beste contact opnemen met de schuldeiser en eventueel een jurist of deurwaarder inschakelen om je te helpen.

Plaats een reactie