Wanneer zijn studiekosten aftrekbaar?

Studeren is duur. Naast collegegeld zijn er nog vele andere kosten die bij een studie komen kijken, zoals boeken, reiskosten en soms zelfs verblijfskosten. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze kosten af te trekken van de belasting. Maar wanneer zijn studiekosten aftrekbaar?

Studiekosten aftrekbaar bij een opleiding voor een beroep

Als je een opleiding volgt om je kennis en vaardigheden te vergroten voor je huidige of toekomstige beroep, dan zijn de studiekosten aftrekbaar. Dit geldt voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen, maar ook voor cursussen en trainingen. Het is wel belangrijk dat de opleiding gericht is op het verwerven van inkomen uit arbeid. Een hobbycursus of een opleiding voor persoonlijke ontwikkeling is dus niet aftrekbaar.

Studiekosten aftrekbaar bij een opleiding voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

Als je een opleiding volgt om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, bijvoorbeeld omdat je werkloos bent of omdat je arbeidsongeschikt bent geraakt, dan zijn de studiekosten ook aftrekbaar. Het is wel belangrijk dat de opleiding gericht is op het vinden van werk of het behouden van werk.

Studiekosten aftrekbaar bij een opleiding voor een ander beroep

Als je een opleiding volgt voor een ander beroep dan waarin je op dit moment werkzaam bent, dan zijn de studiekosten niet aftrekbaar. Dit geldt ook als je een opleiding volgt om je kennis en vaardigheden te vergroten voor een toekomstige carrière, maar waarbij je nog geen concrete plannen hebt om in dat vakgebied te gaan werken.

Studiekosten aftrekbaar bij een studie in het buitenland

Als je een studie volgt in het buitenland, dan zijn de studiekosten aftrekbaar als de studie gericht is op het verwerven van inkomen uit arbeid. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is dat de studie gericht is op het vinden van werk of het behouden van werk. Daarnaast moet de studie vergelijkbaar zijn met een Nederlandse opleiding. Als de studie niet vergelijkbaar is, dan zijn de kosten niet aftrekbaar.

Welke studiekosten zijn aftrekbaar?

Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. Alleen de kosten die direct verband houden met de studie zijn aftrekbaar. Hierbij kun je denken aan collegegeld, examengeld, kosten voor verplichte literatuur en leermiddelen, reiskosten en verblijfskosten. Kosten voor bijvoorbeeld een laptop of studiereis zijn niet aftrekbaar.

Hoeveel studiekosten zijn aftrekbaar?

Als je studiekosten aftrekbaar zijn, dan kun je deze opgeven als scholingsuitgaven. Het bedrag dat je kunt aftrekken is afhankelijk van je inkomen. Als je inkomen hoger is dan €68.507, dan kun je maximaal €15.000 aftrekken. Is je inkomen lager dan €68.507, dan kun je maximaal €30.000 aftrekken. Het is wel belangrijk om te weten dat je alleen het bedrag kunt aftrekken dat je daadwerkelijk hebt betaald. Als je bijvoorbeeld een studielening hebt afgesloten, dan kun je alleen de kosten aftrekken die je hebt betaald met het geleende geld.

Conclusie

Als je een opleiding volgt om je kennis en vaardigheden te vergroten voor je huidige of toekomstige beroep, dan zijn de studiekosten aftrekbaar. Ook als je een opleiding volgt om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zijn de studiekosten aftrekbaar. Het is wel belangrijk dat de opleiding gericht is op het verwerven van inkomen uit arbeid. Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar en het bedrag dat je kunt aftrekken is afhankelijk van je inkomen. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar welke kosten aftrekbaar zijn en hoeveel je kunt aftrekken.

Plaats een reactie