Wanneer zijn werkschoenen verplicht?

Werkschoenen zijn een belangrijk onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer. Ze beschermen de voeten tegen gevaren zoals vallende objecten, scherpe voorwerpen, elektrische schokken en chemicali├źn. Maar wanneer zijn werkschoenen verplicht?

Arbowetgeving

Volgens de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Dit betekent dat hij de nodige maatregelen moet nemen om de risico’s op de werkvloer te minimaliseren. Het dragen van werkschoenen kan hierbij een belangrijke rol spelen.

De Arbowetgeving schrijft echter niet voor in welke situaties werkschoenen verplicht zijn. Dit is afhankelijk van de specifieke risico’s op de werkvloer. De werkgever moet daarom een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren om de gevaren op de werkvloer in kaart te brengen. Op basis hiervan kan hij bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder werkschoenen, nodig zijn.

Specifieke situaties

Er zijn echter wel een aantal situaties waarin het dragen van werkschoenen verplicht is. Dit zijn onder andere:

  • Werkzaamheden op hoogte, zoals op een steiger of ladder
  • Werkzaamheden met zware materialen, zoals in de bouw of logistiek
  • Werkzaamheden met scherpe voorwerpen, zoals in de metaalbewerking of glasindustrie
  • Werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, zoals in de chemische industrie
  • Werkzaamheden met elektriciteit, zoals in de elektrotechniek

In deze situaties zijn werkschoenen verplicht omdat ze bescherming bieden tegen specifieke gevaren. Zo zijn er werkschoenen met een stalen neus die de voeten beschermen tegen vallende objecten, en werkschoenen met een antislipzool die uitglijden voorkomen. Ook zijn er werkschoenen die bescherming bieden tegen elektrische schokken en chemische stoffen.

Verantwoordelijkheid werknemer

Hoewel de werkgever verantwoordelijk is voor het bieden van een veilige werkomgeving, heeft de werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid. Hij moet de persoonlijke beschermingsmiddelen die hem ter beschikking worden gesteld ook daadwerkelijk gebruiken. Dit geldt dus ook voor werkschoenen.

Als de werknemer weigert om werkschoenen te dragen terwijl dit wel verplicht is, kan de werkgever maatregelen nemen. Zo kan hij de werknemer bijvoorbeeld tijdelijk schorsen of zelfs ontslaan. Dit lijkt misschien streng, maar het niet dragen van werkschoenen kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid op de werkvloer.

Conclusie

Werkschoenen zijn verplicht in situaties waarin ze bescherming bieden tegen specifieke gevaren op de werkvloer. De werkgever is verantwoordelijk voor het bepalen van de noodzaak van werkschoenen op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie. De werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid om de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken die hem ter beschikking worden gesteld. Het niet dragen van werkschoenen kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid op de werkvloer.

Plaats een reactie