Wanneer zijn zorgkosten aftrekbaar?

Als je in Nederland woont en werkt, ben je verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt een groot deel van de kosten voor medische zorg, zoals huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en medicijnen. Toch kan het voorkomen dat je zorgkosten maakt die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar. In sommige gevallen kun je deze kosten aftrekken van de belasting. Maar wanneer zijn zorgkosten aftrekbaar?

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar van de belasting. Alleen de kosten die vallen onder de ‘specifieke zorgkosten’ komen in aanmerking voor aftrek. Dit zijn kosten die je maakt voor zorg die niet wordt vergoed door je zorgverzekeraar, zoals:

  • Kosten voor medicijnen die niet worden vergoed
  • Kosten voor een bril of contactlenzen
  • Kosten voor een gehoorapparaat
  • Kosten voor een tandartsbehandeling (boven een bepaald bedrag)
  • Kosten voor een dieet op voorschrift van een arts of diëtist
  • Kosten voor een pruik bij haarverlies door ziekte
  • Kosten voor vervoer naar een ziekenhuis of arts (bijvoorbeeld met de taxi)

Let op: alleen de kosten die je zelf betaalt, zonder vergoeding van je zorgverzekeraar, zijn aftrekbaar. Als je een deel van de kosten vergoed krijgt, kun je alleen het niet-vergoede deel aftrekken.

Hoeveel zorgkosten mag je aftrekken?

Als je specifieke zorgkosten hebt gemaakt die aftrekbaar zijn, kun je deze opgeven bij de belastingaangifte. Je mag alleen de kosten aftrekken die boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Dit drempelbedrag is afhankelijk van je inkomen en bedraagt minimaal 1,65% van je drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, minus je persoonsgebonden aftrek.

Stel dat je een drempelinkomen hebt van €30.000 en specifieke zorgkosten hebt gemaakt van €500. Het drempelbedrag is dan 1,65% van €30.000, oftewel €495. Je mag dus alleen de kosten aftrekken die boven dit bedrag uitkomen, in dit geval €5.

Let op de regels en uitzonderingen

Als je zorgkosten wilt aftrekken van de belasting, is het belangrijk om op de regels en uitzonderingen te letten. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale regels voor de aftrekbaarheid van kosten voor een rolstoel of scootmobiel. Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als je deze nodig hebt voor langdurig gebruik (langer dan 3 jaar) en als je deze niet vergoed krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Ook zijn er uitzonderingen voor kosten die je maakt voor alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur of homeopathie. Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn voorgeschreven door een arts en als de behandeling onderdeel uitmaakt van een behandelplan.

Conclusie

Als je zorgkosten maakt die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar, kun je in sommige gevallen deze kosten aftrekken van de belasting. Alleen de kosten die vallen onder de ‘specifieke zorgkosten’ komen in aanmerking voor aftrek. Het drempelbedrag voor aftrek is afhankelijk van je inkomen en bedraagt minimaal 1,65% van je drempelinkomen. Let op de regels en uitzonderingen voor de aftrekbaarheid van bepaalde kosten, zoals kosten voor een rolstoel of alternatieve geneeswijzen.

Plaats een reactie