Wanneer moet het vakantiegeld uiterlijk betaald zijn?

Het vakantiegeld is een extraatje waar veel werknemers elk jaar naar uitkijken. Het is een bedrag dat bovenop het reguliere salaris komt en bedoeld is om de kosten van een vakantie te dekken. Maar wanneer moet het vakantiegeld uiterlijk betaald zijn? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag en vertellen we je meer over het onderwerp.

Wettelijke regels

De wettelijke regels omtrent het vakantiegeld zijn vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Hierin staat dat het vakantiegeld uiterlijk in juni moet worden uitbetaald. Dit betekent dat het vakantiegeld uiterlijk op 30 juni op de rekening van de werknemer moet staan.

De werkgever is verplicht om het vakantiegeld uit te betalen aan de werknemer. Dit geldt voor alle werknemers die in loondienst zijn en die recht hebben op vakantiegeld. Ook als de werknemer bijvoorbeeld ziek is geweest of tijdelijk niet heeft gewerkt, heeft hij of zij recht op vakantiegeld.

Afwijkende afspraken

Soms kan het voorkomen dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt over het uitbetalen van het vakantiegeld. Bijvoorbeeld als er in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt over de uitbetaling van het vakantiegeld. In dat geval gelden deze afspraken in plaats van de wettelijke regels.

Als er geen afspraken zijn gemaakt over het uitbetalen van het vakantiegeld, dan gelden de wettelijke regels. Dit betekent dat het vakantiegeld uiterlijk op 30 juni moet worden uitbetaald.

Wat als het vakantiegeld niet op tijd wordt uitbetaald?

Als het vakantiegeld niet op tijd wordt uitbetaald, dan kan de werknemer hierover een klacht indienen bij de werkgever. Als de werkgever niet reageert op de klacht of als de werknemer het niet eens is met de reactie van de werkgever, dan kan de werknemer naar de rechter stappen.

De rechter kan in dat geval bepalen dat de werkgever het vakantiegeld alsnog moet uitbetalen. Ook kan de rechter bepalen dat de werkgever een boete moet betalen aan de werknemer. Deze boete kan oplopen tot 50% van het bedrag dat nog uitbetaald moet worden.

Conclusie

Het vakantiegeld moet uiterlijk op 30 juni worden uitbetaald aan de werknemer. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Als er afwijkende afspraken zijn gemaakt over het uitbetalen van het vakantiegeld, dan gelden deze afspraken in plaats van de wettelijke regels. Als het vakantiegeld niet op tijd wordt uitbetaald, dan kan de werknemer hierover een klacht indienen bij de werkgever of naar de rechter stappen.

Als werknemer is het belangrijk om op tijd te controleren of het vakantiegeld is uitbetaald. Als dit niet het geval is, dan is het verstandig om hierover in gesprek te gaan met de werkgever. Zo voorkom je dat je onnodig lang moet wachten op het vakantiegeld.

Plaats een reactie